Domů
českolipské proměny v obrázcích Tisk
Pondělí, 04 Únor 2008 11:59

znak 1899Vítám Vás na stránkách amatérského historikozpytce, sběratele pohlednic a amatérského fotografa, publikujícího převážně profesionální historické snímky použité na pohlednicích našich pradědů a dědů, případně babiček a prababiček, doplněné svými současnými snímky. Stránky jsou věnovány především České Lípě a jejím proměnám. Vzhled a forma stránek je již vcelku ustálená, ale obsah by měl přibývat postupně. Stejně jak se tomu děje od 19. 4. 2007, kdy byla tato doména registrována a stránky o několik málo dnů později zprovozněny. Pokud budete mít jakoukoli připomínku, výtku či budete mít prostě jen potřebu mi cokoli sdělit, sloužíval k tomuto účelu oddíl „Vzkazy” dostupný v horní liště, ale pro množství spamů jsem je musel zablokovat. Ale protože jsem upřímně rád za každou Vaši poznámku, využijte prosím ke vzkazům mého mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  Zároveň všem návštěvníkům těchto stránek přeji mnoho zajímavých zážitků při objevování místní historie. A to zejména při pohledu do staré tváře našeho zajímavého města, kterémužto zde nastavuji zrcadlo ve světle dnešních dnů. Tak tedy přeji i ostrý obraz. Lze tyto stránky chápat i jako vybídnutí k procházce městem, nikoli v chvatu běžného dne, ale s pohledem turisty, který je zde prvně. Možná se budete podivovat nad tím, čeho všeho si člověk za mnoho let možná ani nevšiml, či příliš nevnímal. Nuž tedy příjemnou procházku. A proč německý název? Vysvětluji v úvodníku či podtitulem: „České město s německy psanými dějinami.”

 

Česká Lípa, město na Ploučnici

V loňském roce vyšla velká kniha o historii České Lípy. Její název je Česká Lípa, město na Ploučnici. Cenu stanovil vydavatel, tedy rada města, na 1900,- Kč. Formát knihy je A4+, čili větší A4 o 2, resp. 3 centimetry. Rozměry jsou tedy opravdu solidní. Ale to není vše, i počet stran, obrazových příloh a nakonec i množství informací snad každého překvapí, minimálně trochu, nebo i více. Jak kdo se rád nechává překvapovat. V první větě jsem použil slovo monumentální, tak snad pár podpůrných fatů: při zvoleném formátu, tedy rozměrech, je celkový počet stran 608 na hlazeném papíře gramáže 150. Toto celé dává výslednou hmotnost 3910 gramů. Již dnes tedy s předstihem lze říci, že kniha bude mít svou nezanedbatelnou váhu na pultech knihkupců a v knihovnách svých čtenářů. A protože jsem se tak trochu na knize také podílel, doufám, že čtenářů bude co nejvíce. Snad ještě prozradím, že obsahově se na textech podílelo 14 autorů doplněných o 3 odborné konzultanty a příběh města začíná geologií a pokračuje dalšími 41 kapitolami.

Zveřejněný obrázek je titulní stranou knihy, byť na něm nejsou vidět v reálu lakované reliéfy v dolní bílé části obálky. I přes poměrně nepříznivou ceni, je k mání je již jen několik posledních kousků.

 

Krátké seznámení a komentář k novinkám na stránkách:

Ke Svárovskému rybníčku jsem přidal 7. dubna 2019 jeden detail z kolekce J. Schwarze.

- V sobotu 24. listopadu 2018 jsem publikoval první skupinu fotografií z negativů J. Schwarze, v tomto případě se záběry ze Stvolínek.

- Dne 20. listopadu 2018 jsem doplnil několik obrázků a informací ke kdysi pěknému městskému nádraží, dnes „hambinci” u Kauflendu skoro ve středu města. Jedná se o bývalé městské nádraží, a to ještě s lokomotivami.

- Ve druhé polovině října 2018 jsem načal další velkou kapitolu, takřka výhradně obrázkovou. Budu v ní postupně publikovat bez velkých popisů snímky z pozůstalosti výjimečného českolipského fotografa první poloviny 20. století Juliuse Schwarze. Krátké představení je v příznačně nazvané kapitole Fotograf Julius Schwarz a naleznete ji s dalšími články v menu zcela dole v pravém sloupci.

- V polovině října 2018 jsem doplnil zcela novou kapitolu Jezdecký klub v Čerské Lípě, ale nejedná se o historii klubu, ale o místo, kde působil. Jinak asi nezaznamenané, natož v roce 1920 jako na uvedených snímcích.

- Na začátku června 2018 v rámci čerpání materiálu shromážděného ke knize dotvořil zcela novou kapitolu na téma Železnice v České Lípě. Počítám s tím, že k tomuto úvodnímu textu ještě časem doplním několik podkapitol s dalším materiálem. Prozatím jsem jen aktualizoval snímek Kunratického nádraží z března 2019.

 

Výzva: Máte snímky z České Lípy z jakéhokoli období? Třebas i z rodiného alba, kde je alespoň částečně zachycena část města, nebo nějaký detail? Dovoluji si Vás oslovit se žádostí o spolupráci. Pokud někdo vlastníte takové starší fotografie, zejména z doby poválečné a třeba i jen z let osmdesátých, případně jiné zajímavé dokumenty vztahující se k České Lípě a byl by jste ochoten se o tyto materiály podělit s ostatními na těchto stránkách, budu potěšen nabídkou zápůjčky, možností nahlédnutí či jakýmkoli zaslaným naskenovaným snímkem, dokumentem nebo nějakou rozličnou drobností.

 

Některé nedávno vydané knihy s místní tématikou:

Českolipské skoky časem je kniha o České Lípě založená na srovnávacích fotografiích s kraťounkým popiskem. Snažil jsem se vybrat snímky, které nejsou na těchto stránkách, aby to bylo zase něco nového. A fotografové z H-studia odvedli opravdu dobrou práci. K dostání je kniha opět na městském infocentru a v knihkupectvích.

Pohostinná Česká Lípa - kniha o 124 stranách se 130 obrázky mapující českolipské hostince do roku 1945 je od konce roku 2011 je stále ještě v prodeji v Městském informačním centru na náměstí čp. 2.

V roce 2014 vyšla poměrně nenápadná kniha od Bruno Schreibera „Život si nikdo nevybere". Je velice zajímavým a poučným vyprávěním autora o svém životě, který počal v roce 1930 v České Lípě, Klášterní ulici 247. Tudíž v prvních kapitolách je několik autentických vzpomínek na předválečnou Českou Lípu, kde měla maminka na náměstí v čp. 200 obchod módním zbožím a tatínek krámek s kuřáckými potřebami. Maminka byla Češka a tatínek Žid, což předurčilo osudy rodiny v jejich době. Opravdu doporučuji k přečtení a nejen kvůli vzpomínkám na tehdejší českolipské reálie běžného života.Navštivte internetové stránky Vlastivědného spolku Českolipska na adrese http://www.vscl.cz/, kde se lze dozvědět nejen základní údaje o spolku, ale také aktuální informace o probíhajících a připravovaných akcích, kterým bohužel mnohdy schází větší propagace. Lze zde najít i informace o vydaných číslech vlastivědném sborníku Bezděz.

 
Copyright © 2019 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.