Domů

Ze starých pohlednic

českolipské proměny v obrázcích Tisk
Pondělí, 04 Únor 2008 11:59

znak 1899Vítám Vás na stránkách amatérského historikozpytce, sběratele pohlednic a amatérského fotografa, publikujícího převážně profesionální historické snímky použité na pohlednicích našich pradědů a dědů, případně babiček a prababiček, doplněné svými současnými snímky v přímé konfrontaci. Stránky jsou věnovány především České Lípě a jejím proměnám. Vzhled a forma stránek je již vcelku ustálená, ale přibývá postupně, byť v posledních letech velice sporadicky. Je tomu tak už od 19. 4. 2007, kdy byla tato doména registrována a stránky o několik málo dnů později zprovozněny. Pokud budete mít jakoukoli připomínku, výtku či budete mít prostě jen potřebu mi cokoli sdělit, slouží k tomuto účelu bratrská FB stránka dostupná v horní liště pod odkazem Diskuse. Ale protože ne každý může takto přispět a já jsem upřímně rád za každou Vaši poznámku, využijte prosím ke vzkazům případně mého mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  Zároveň všem návštěvníkům těchto stránek přeji mnoho zajímavých zážitků při objevování místní historie. A to zejména při pohledu do staré tváře našeho zajímavého města, kterémužto zde nastavuji zrcadlo ve světle dnešních dnů. Tak tedy přeji i ostrý obraz. Lze tyto stránky chápat i jako vybídnutí k procházce městem, nikoli v chvatu běžného dne, ale s pohledem turisty, který je zde prvně. Možná se budete podivovat nad tím, čeho všeho si člověk za mnoho let možná ani nevšiml, či příliš nevšímal. Nuž tedy příjemnou procházku. A proč německý název? Vysvětluji v úvodníku či podtitulem: „České město s německy psanými dějinami.” Kdo zná historii České Lípy, jistě pochopí. Kdo nepochopí, ať raději nečte, když nerozumí psanému textu, a prohlíží si jen obrázky.

 

Co je na stránkách nového:

Datum 29. února je jednou za čtyři roky, tak jsem při příležitosti toho dne roku 2024 otevřel zcela novou sekci a to Dobové tiskoviny. První kapitolou této sekce se stal Volební program na léta 1976 — 1981. Díky bohatému obrazovému materiálu je to i zajímavé okénko do tehdejší podoby některým míst ve městě.

- V lednu 2024 přibylo několik obrázků v kapitolách Střelnice a Stará Lípa. I když ne všechny soudobé snímky jsou nové, jen jsem zpracoval cosi z předchozích příprav. Zcela nové jsou snímky infekčního pavilonu u nemocnice pod Holým vrchem.

- Stává se vcelku běžně, že jakýkoli autor mapující historii uvede údaje, které po letech zjistí, nejsou zcela přesné. Dokonce i o období, které si ještě někteří mohou pamatovat. Přesně to se stalo i mě v případě domu na nároží ulic Klášterní a Roháče z Dubé. V knize Pohostinná Česká Lípa a zde na stránkách je uvedeno, že po válce hotel U města Kamenice nebyl v provozu. Nalezl jsem však podklady, ze kterých jasně vyplývá, že do roku 1947 hotel fungoval pod jménem U Beránka provozovaný Václavem Beránkem, než objekt převzala armáda pro svou kuchyni, klub a ubytování důstojníků. Zde na stránkách jsem to napravil v kapitole Klášterní ulice. V knize to bohužel zpětně nelze.

- Na začátku října 2022 se mi podařilo dokončil a publikovat první z kapitol, které budou mapovat celé zmizelé městské celky v době socialistické výstavby. Jako první celek jsem vybral západní část dnešní Hrnčířské ulice zbořené v roce 1977. Díky bohatým podkladům bylo možné vzít opravdu jeden dům po druhém s krátkým náhledem do historie stavby. Vše je tedy v kapitole Demolice 1977. Z tohoto prostoru ještě budou dvě kapitoly. Smetanovo nábřeží z roku 1977 a východní část Hrnčířské ulice z roku 1988 s okolím.

- Po delší době drobné doplnění tří snímků z různých dob v kapitole Manušice. Kromě jednoho záběru železniční zastávky je to dvojice pohledů z jihu, kde za posledních 10 let ohromně přibylo vegetace.

- Na Velký pátek 15. dubna 2022 jsem přidal zcela novou kapitolu Písečná. I když jen krátkou, byť dlouho připravovanou.

- K aktuálnímu dění v dubnu 2022 patří události kolem přejmenování ulic. Dovolím si zde zveřejnit vyjádření prvního demokraticky zvoleného starosty po roce 1989 pana Zdeňka Pokorného, které naprosto přesně a vyčerpávajícím způsobem shrnuje situaci. K tomuto textu již není co dodat, snad jen výsledek jednání zastupitelstva města. Vyjádření Zdeňka Pokorného k přejmenování ulic Moskevská a Ruská.

- Prostor náměstí Osvobození je sice malý, ale prošel mnoha proměnami. Několik takových je zachyceno i na dalších snímcích prostoru před klášterem doplněných 15. dubna 2022 v kapitole náměstí Osvobození.

- V kapitole Městský park jsem 10. 4. 2022 doplnil jeden z návrhů na vybudování vstupní brány do parku. Bohužel nerealizovaný.

- Někdy jsme svědky historické události, aniž by nás to těšilo. Taková se udála i 13. května roku 2015 na rohu Berkovy ulice. Byl jím požár Kounicova domu, ze kterého jsem zachytil několik momentů a vložil do kapitoly Berkova ulice. Snad už se blíží rekonstrukce objektu, tak to budu pečlivě sledovat (doplněno 2024).

 

Výzva: Máte snímky z České Lípy z jakéhokoli období? Třebas i z rodiného alba, kde je alespoň částečně zachycena část města, nebo nějaký detail? Dovoluji si Vás oslovit se žádostí o spolupráci. Pokud někdo vlastníte takové starší fotografie, zejména z doby poválečné a třeba i jen z let osmdesátých, případně jiné zajímavé dokumenty vztahující se k České Lípě a byl by jste ochoten se o tyto materiály podělit s ostatními na těchto stránkách, budu potěšen nabídkou zápůjčky, možností nahlédnutí či jakýmkoli zaslaným naskenovaným snímkem, dokumentem nebo nějakou rozličnou drobností.

 

Některé vydané knihy s místní tématikou stále v prodeji:

Českolipské skoky časem je kniha o České Lípě založená na srovnávacích fotografiích s kraťounkým popiskem. Snažil jsem se vybrat snímky, které nejsou na těchto stránkách, aby to bylo zase něco nového. A fotografové z H-studia odvedli opravdu dobrou práci. K dostání je kniha opět na městském infocentru a v knihkupectvích.

Pohostinná Česká Lípa - kniha o 124 stranách se 130 obrázky mapující českolipské hostince do roku 1945 je od konce roku 2011 stále ještě v prodeji v Městském informačním centru na náměstí čp. 2.


V roce 2018 vyšla velká kniha o historii České Lípy. Její název je Česká Lípa, město na Ploučnici. Cenu stanovila rada města, na 1900,- Kč. Formát knihy je větší než A4, i počet stran, obrazových příloh a nakonec i množství informací snad každého překvapí, minimálně trochu, nebo i více. Při zvoleném formátu, tedy rozměrech, je celkový počet stran 608. Toto celé dává výslednou hmotnost 3910 gramů. Již dnes tedy s předstihem lze říci, že kniha bude mít svou nezanedbatelnou váhu v každé knihovně jejíž bude součástí. A protože jsem se tak trochu na knize také podílel, doufám, že se čtenářů bude líbit co nejvíce. Snad ještě prozradím, že obsahově se na textech podílelo celkem 14 autorů doplněných o 3 odborné konzultanty ve 41 kapitolách.
Tak jsem to zprvu uváděl a v průběhu roku 2020 se kniha doprodala, což je pro tvůrce věřte asi největší úspěch i vzhledem k ceně. Děkujeme za přízeň a snad i další počiny budou úspěšné. Proto byl zajištěn dotisk, takže kniha je opět v prodeji.

V roce 2021 vyšla publikace Česká Lípa z blízka, která z určité části vychází podkladově z velké knihy z roku 2018, ale je zpracována zcela jiným způsobem a doplněna bohatým a mnohdy originálním obrazovým materiálem. Cena 390,- Kč je snad již také přívětivější.

Samozřejmě na městském informačním centru jsou tyto publikace k dostání. A nejen tyto, ale mnoho dalších knih a upomínkových předmětů. Zde uvádím pouze knihy, na kterých jsem se významněji podílel. Ovšem poslední dobou je regionální publikační činnost o dost bohatší. Buďme rádi a se zájmen poznávejme prostředí, kde žijeme. Jen tak nám nebude jeho osud lhostejný.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.