Jiljov Tisk
Středa, 27 Únor 2008 16:41

Toto je jedna ze sporných lokalit Českolipska, jejíž původ a účel není zcela přesně znám a prokázán. Neubírá to však tomuto místu vůbec na zajímavosti. I když situace u tohoto místa není zatím ani zdaleka tak zamotaná, jako u okolních historických objektů. Dřívější domněnky hovoří o  zbytcích bývalé skalní tvrze, někdy také ztotožňované s tak zvaným Žižkovým hrádkem, kde vojevůdce Jan z Trocnova věznil svého bratra (ovšem v okolí je několik dalších adeptů k přesné lokalizaci této události). Další domněnkou, vycházející z tohoto předpokladu, je teorije, jež hovoří o vodním příkopu kolem objektu. Příkop opravdu kolem středové vyvýšeniny existuje a dokonce v blízkosti protéká Dolanský potok (dnes za zdí obory) a zejména objekt obtáčí mlýnský náhon. Na základě archeologických průzkumů se však zdá býti pravděpodobnější fakt, že dnešní podoba místa byla vytvořena romantizujícími úpravami okolí Nového zámku, které prováděl roku 1820 majitel panství Vincenc Karel Kounic. Ten zde na skále nechal zbudovat vyhlídku s možností podávání občerstvení. Dnes je tedy spíše preferován názor, že toto místo nemá nic společného se středověkým sídlem. Faktem každopádně zůstává, že Jiljov je v písemnostech prvně zmiňován již roku 1388. Jenže i tento fakt má své ale. Místo se v minulosti jmenovalo Veilchenburg a se jménem Jiljov byla lokalita v minulosti chybně spojena A. Sedláčkem. Název se ujal a stále se používá, ač tuto souvislost vyvrátili pánové Gabriel a Panáček (1991)  průzkumem panských sídel v okolí Holan.

K tomuto objektu je poměrně pohodlný přístup od Holan. Za restaurací východním směrem, cestou k Valdštejnově aleji a osadě Sádky po zelené. Před prvním plotem v Sádkách je ukazatel k Jiljovu, vpravo ve směru od Holan. Odtud je to již asi jen 300 metrů po vyšlapané pěšině na okraji pole. Celá cesta je po rovině, většinou po asfaltce a celková vzdálenost z Holan na Jiljov je maximálně něco málo přes 1 km.

Mapa - Jiljov je zde

A pár fotografií z 23.9.2007:

23092007 004
23092007 004

 

 
Copyright © 2022 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.