Domů Všemožnosti Holanské rybníky
Holanské rybníky Tisk
Pátek, 29 Únor 2008 13:03

Soustava Holanských rybníků vznikala postupně od 15. do 17. století a je jednou z mála, která přetrvala věky až do dnešních dnů. V té době bylo rybníkářství v Čechách na svém vrcholu, vždyť spotřeba ryb byla v té době oproti dnešku dvojnásobná. Soustava rybníků se rozkládá jihozápadně a nedaleko od České Lípy, v prostoru mezi Stvolínkami a Zahrádkami, jižně od Holan. Přesnější historické údaje o Holanských rybnících bohužel nejsou známy, protože se mnoho dokladů nedochovalo a také se v různých dobách rybníky jmenovaly různě. Soustavně badatelsky se tomuto tématu snad ještě nikdo nevěnoval, takže zatím lze použít pouze kusé informace.
V povodí Ploučnice lze najít také rybniční soustavy u Hradčan či Doks a mnoho menších celků, i když v minulosti bylo v tomto kraji rybníkářství ještě více rozvinuto. Dnes jsou Holanské rybníky nejvýraznějším rybničním uskupením v tomto kraji a sestávají z 23 rybníků různých velikostí. Těmi většími jsou, v pořadí od západu, rybník Koňský, Dolanský, Mlýnský, Milčanský, Holanský, Nohavice a Jílek. Mezi ostatními lze najít například rybník Nebeský, Miřejovský, Kravský, rybník Bába, Hrázový, Velká Komora a další, které ani neznám jménem. Rybníky jsou napájeny zejména Bobřím potokem, ke kterému se váže několik dalších zajímavostí. Všechny rybníky slouží k chovu ryb. K rekreaci je využíván pouze Milčanský rybník. Rekreační zástavbou je obklopen také Vojenský a Miřejovský rybník u Stvolínek. Rybníky jsou navzájem propojeny důmyslnou soustavou výpustí a přepadů, z části tesaných ve skálách. Holanské rybníky leží těsně mimo obě hranice chráněných krajinných oblastí Kokořínsko a České středohoří, není tedy nad nimi vyhlášena ochrana. Přesto se zde vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů.

22092007 002
22092007 002

 

 

 

 

Zdejší rybniční soustavu jsem navštívil s fotoaparátem na několikrát, takže v galerii jsou fotky ze 4. března 2005, potom z 22. záží 2007 a nakonec z 24. října 2007.

Nyní k jednotlivým rybníkům i krátce slovem. Co jsem našel a co jsem viděl. Vezmu to popořadě od Holan.

Holanský rybník
Dnes třetí největší rybník soustavy s rozlohou 25 ha. Byl založen okolo roku 1440. Rybník měl vždy úzkou souvislost s tvrzí Rybnov, která je přímo chráněná výpustí z tohoto rybníka a vznikla v letech 1437 - 1440. Dnes je rybník využíván zejména jako chovný a lovný, ke koupání není příliš vhodný, jelikož velká část břehů je bahnitá, stejně tak jako u drtivé většiny ostatních rybníků v soustavě. Z rybníka vede ještě skálou tesaný přepad na jeho východním konci, blíže k Holanům než výpusť. K tomuto místu mám také zimní fotky z roku 2005, kde je vidět jak to vypadá, když je opravdová zima. Obec na snímcích v pozadí jsou pochopitelně Holany.

Mapa - Holanský rybník je zde

Milčanský rybník
Dalším velkým rybníkem v pořadí je Milčanský, dříve také označovaný jako Velká nohavice. I když se v tomto rybníku také chovají ryby, jedná se o jediný rybník soustavy, využívaný k rekreaci a na jeho březích je i několik autokempů. Rozloha rybníka je dnes 29 ha a také zřejmě jako jediný má ostrůvek. Na ostrůvku v severozápadní části vodní plochy jsou zbytky středověkého tvrziště. Pravděpodobně se bude jednat o předchůdce dalšího středověké zříceniny, kam se po vzniku rybníka jeho obyvatelé přesídlili. Tato zřícenina je na vrcholu stráně, vystupující od jižního břehu rybníka. Ovšem situace s těmito zříceninami není vůbec jednoduchá a ani historikové zatím nemají jasno v přesném určení jména, původu a účelu těchto staveb. Zajímavou zprávou je popis A. Sedláčka z roku 1864, který nehovoří o ostrůvku, ale o poloostrově, což zavdává příčinu k doměnce, že rybník byl v té době menší.
Obrázky jsou ze zimního období, kdy se dá v normálně probíhající zimě dojít až na ostrov. Všechny jsou ze svahu na jižní straně rybníka.

Mapa - Milčanský rybník je zde

Mlýnský rybník
Je vlastně souběžný s rybníkem Dolanským, i když o mnoho menším. Od druhé výpusti Dolanského rybníka cesta pokračuje vlastně již po hrázi tohoto rybníka. V této hrázi je několik přepadů ústících do potoka pod hrází. Těžko se přesně vyznávat v této spleti potůčků, ale pokud bych měl být důsledný, označil bych tok pod hrází spíše za potok Litický, protože původní tok Bobřího potoka veld z Dolanského rybníka původní výpustí, přes rybník Mlýnský a tím pádem se o Bobřím potoku dá hovořit až za další výpustí, která je až opodál. Ano tak složité jsou zde cestičky vodní. Konec rybníka se stáčí kolem skály, na které snad bývala hájovna a dnes je tam rekreační chatka. Stavidlo je zasazeno ve skále, kolem které z druhé strany vede přepad, dnes již v terénu vcelku nevýrazná prohlubeň. U stavidla je vyznačená kóta 2,3 metry, předpokládám, že se jedná o historický záznam velké vody. Ovšem nic bližšího, ba ani rok, jsem k tomu neobjevil. Přes výpusť je nezbytný obloukový můstek. Sice se přes něj přejít dá, ale moc důvěry ve mně nevbuzoval.

Mapa - Mlýnský rybník je zde

Dolanský rybník
Jeden z největších rybníků v okrese a největší z holanské soustavy, který vznikl nejdéle v 16. století. Jeho rozloha je dnes 44 ha, i když tomu tak nebylo vždy. Původně se jednalo o rybníky dva, navzájem oddělené hrází. Dnes zaniklým druhým rybníkem byl tak zvaný Hrázský rybník, který byl napájen samostatně Litickým potokem. Po zboření oddělující hráze splynuly oba rybníky v jeden, čímž dosáhl Dolanský rybník dnešních rozměrů, z původních 28 ha. Zde se také nalézá vysvětlení k otázce, která mnohé při procházce kolem rybníku napadne. Tedy proč má rybník dva odtoky.
Při cestě od Malého Boru se nejdříve dojde k první výpusti. Ta je dnes moderně dobetonována, i když jsou v ní ještě zbytky starých trámů a usazovacích prohlubní ve skále. Taktéž vedlejší přepadový kanál, tesaný ve skále má zřejmě původní podobu. Oba tyto kanály se po několika metrech střetávají v roztodivné tůňce, ze které tok vody pokračuje ku Mlýnskému rybníka, ale pěšky je to k němu ještě kus cesty.
Od první výpusti je potřeba přejít přilehlý vršíček a tím se dojde k výpusti druhé. Nepoměrně zajímavější a také fotogeničtější. Také často bývá objektem mnoha fotografů. Je zde také další zvláštnost, kterou je starý mlýnský náhon, vedený tunelem ve skále. Pozoruhodný je také obloukový mostek, kterých je kolem zdejších rybníků několik. Ovšem nejvděčnějším fotografickým objektem je padající voda na konci ve skále vytesané výpusti.

Mapa - Dolanský rybník je zde

Nebeský rybník
Je ze západu první, ke kterému mám obrázky. Leží u silnice od Babylonu (Zahrádek) ke Stvolínkám. Tato cesta vede po hrázi tohoto rybníka a na straně severní je skálou tesaný přepad, nad kterým jsou umístěny po obou stranách silnice dvě barokní sochy svatých Jana a Antonína. Na obrázcích je rybník se Stvolínkami a Ronovem v pozadí. Polohově už rybník patří do pomyslné podmnožiny Holanských rybníků u Stvolínek, kterých je tu několik.

Mapa - Nebeský rybník je zde

 
Copyright © 2022 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.