Domů Jezdecký klub

Ze starých pohlednic

Jezdecký klub Tisk
Pondělí, 22 Říjen 2018 12:30

O jezdeckém klubu v České Lípě ve dvacátých letech bohužel nevím takřka nic, krom toho, že existoval. Ani kdy vznikl, ani jak dlouho zde působil. Ještě v roce 1935 ale ještě ano. Mám k dispozici jen několik negativů českolipského fotografa Julia Schwarze s popisem Reiclub B. Leipa 1920. Ovšem zajímavé je místo, kde působil. Dlouho jsem si lámal hlavu, kde to mohlo být. Až jsem objevil v ostatních negativech první zde publikovaný záběr a v kombinaci se snímky Reitclubu mi byla klíčem budova v pozadí. Tedy její zadní trakt. Jedná se totiž o školu v dnešní Moskevské ulici. Budova je v pravé části snímku. V pozadí je kostel v Mariánské ulici a školní budova naproti přes Mariánskou či Palackého náměstí. No a v popředí je místo, kde měl českolipský jezdecký klub (Reitclub) své cvičiště, zachycené v detailu na dalších snímcích. Tento prostor se nachází přesně pod začátkem silničního mostu severojižní magistrály I/9 s jeho sjezdy k Ploučnici, tedy v prostoru mezi řekou a Moskevskou ulicí. Tenkrát zde ještě byly zbylé hospodářské budovy snad dříve náležející k zámku a mezi nimi byly s velkou pravděpodobností i stáje. Fotograf stál pravděpodobně až za řekou, koryto přeci jen v rovném terénu zaniká, jak je zahloubeno v napřímeném směru po tehdy relativně nedávno provedené regulaci. V levé střední části snímku pokračuje souvislá řada domů dnešní Moskevské ulice západně od výrazné školní budovy. Vlevo v popředí jsou ony pravděpodobné stáje, které pochopitelně již neexistují. Za nimi je vidět budova stojící dnes při parkovišti U Synagogy (restaurace a klub) a velké budovy z Moskevské ulice čísel popisných 687 a 688. Za nimi vybíhá Jiráskova ulice a o něco výše ulice Nerudova.

Pohled na jihovýchodní část jádra města okolo roku 1920:

Jezdecký klub 1920

Snímek ze zcela stejného místa udělat nelze, to je ukryto pod náspem silnice a mostem. Navíc je v okolí dnes dosti bujná vegetace. Tak alespoň podobný pohled pro lepší orientaci v dnešní situaci zachycené 20. 10. 2018:

Nájezd silnice 2018

Snímek přímo z areálu datován 1920:

Reitclub 1920

Dnešní podoba pozadí z předešlého snímku dne 20. 10. 2018:

U Ploučnice 2018

Ještě jedno překonání překážky:

Reitclub 1920

Dvojice snímků se školou z Moskevské v pozadí:

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Další část cvičebního „rajtovacího” prostoru:

Reitclub 1920

Při pohledu z druhé strany je v pozadí zřetelná budova městského nádraží:

Reitclub 1920

Toto místo je zde.

Ovšem místa, kam si členové vyjížděli, je opravdu velmi těžké identifikovat. Na snímcích jsou zachyceny zejména jízdy po svahu, tipl bych si možná někde v okolí Hůrky nebo u Sosnové:

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

A že se pánové ani koně nešetřili je patrno z následujících snímků:

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

Reitclub 1920

 
Copyright © 2023 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.