Domů Svatopluka Čecha

Ze starých pohlednic

Svatopluka Čecha Tisk
Čtvrtek, 06 Únor 2020 18:53

ulice Svatopluka Čecha

Tato ulice na samotném okraji města dostala poprvé své jméno 14. prosince 1910 a jmenovala se Paudlerova. Nesla tak jméno po výrazné českolipské osobnosti A. A. Paudlerovi. V roce 1945 došlo ke změně názvu a nadále již ulice nese jméno českého básníka, spisovatele a žurnalisty. Svatopluk Čech byl vrstevníkem Antona Amanda Paudlera, ovšem bez vztahu k našemu městu. Přejmenování ulice v poválečné době je zde přímo typickým příkladem, kdy se u změn názvů dbalo na výběr nového jména s ohledem na název původní. Například literát za literáta a tak podobně, i když ne vždy se to zcela povedlo. Jedná se o odbočku z ulice Dubické jižním směrem, v době vzniku opravdu za městem, kde v tu dobu byl hlavní městský transformátor, naproti městská jatka a za tím vším nějaká více méně drobná výroba - viz kapitola Dubická ulice.

Dnes těžko proveditelný záběr z Holého vrchu v záběru s ulicí Svatopluka Čecha 1927:

Pohled z Hůrky 1927

Na panoramatickém záběru z Holého vrchu je kromě jiného zachycena tehdejší rozvíjející se Paudlerova ulice a podle rozestavěnosti domu čp. 943 lze odhadnou dobu pořízení snímku na rok 1927. V pozadí je taktéž poměrně dobře patrná nově vznikající čtvrť domků na Kopečku. Zajímavostí je podoba Dubické ulice, která je lemovaná stromořadím. To už tam o pár let později není, lze se domnívat, že bránilo rozšíření silnice.

Pohled z Holého vrchu k jihu na pohlednici prošlé poštou roku 1932:

Pohled z Hůrky 1932

Na druhém snímku se na pravém okraji dostaly do záběru i výrobní haly strojírenského podniku Bohemia (Vagónka - Tatra), o které se dozvíte něco v samostatné kapitole. Pro ulici Svatopluka Čecha je ale areál podniku velmi důležitý, neboť právě z ní vzniklo pokračování cesty tehdy přes louky až k továrně. Nutno říci, k její zadní části, protože výroba měla být postavena na produkci železničních vagónů a proto byly první výrobní haly (s tou kulatou střechou) a hlavní vjezd situován na úplně druhou stranu, kde bylo napojení na železnici. Některé z domů ovšem také původně náležely ke zdější továrně Bohemia.

Celkový pohled do ulice Svatopluka Čecha na snímku Jaroslava Sršně ze srpna 1981:

Svatopluka Čecha 1981

Dnešnímu stavu asi nejpodobnější bude pohled na prostor okolo Dubické ulice s ulicí Svatopluka Čecha z vežáku u Jižní ulice z roku 1981. Zásadně se proměnily zejména prostory průmyslových podniků, na snímku zejména mezi Ploučnicí a Dubickou ulicí.Tehdy tam sídlil podnik OPMP (okresní podnik místního průmyslu) a u Ploučnice byly garážovány zemědělské stroje jako kombajn stojící u haly. Jiná je i lávka u prádelen u levého kraje snímku.

Pohled do ulice Svatopluka Čecha na prvního máje 1953:

Svatopluka Čecha 1953

Vhled do ulice Svatopluka Čecha z ulice Dubické 2. 2. 2020:

Svatopluka Čecha 2020

Díky prvomájovým snímkům závodního archivu Tatrovky lze v kulisách oslav svátku práce nahlédnout do míst před továrnou i dalších částí města. Vlastně i sledovat politický vývoj, jak naznačuje vzkaz předešlého obrazu, který lze vyjádřit parafrází slavné věty: „Kláma je mrtev, ať žije Tonda!” Tenkrát opravdu čerstvé heslo.

Podobná místa, ale o rok později - 1954:

Svatopluka Čecha 1954

Ulice Svatopluka Čecha na jejím severním konci 2. 2. 2020:

Svatopluka Čecha 2020

Ulice Svatopluka Čecha je zde.

Přehlídka manifestací na druhé straně zástavby - 1. máj 1956:

Svatopluka Čecha 1956

Jižní část staré zástavby ulice Sv. Čecha 2. 2. 2020:

Svatopluka Čecha 2020

Tím jsme se dostali na druhou stranu ulice, než kde začínala vznikat. Navíc je zde v pravém dolním roku odbočka do spojky na Svojsíkovu stezku u jatek. Tato krátká ulice nesla jméno U Jatek od 29. září 1934. Toto pojmenování bylo z jakéhosi důvodu ve druhé polovině 20. století přeneseno na počátek Svojsíkovi stezky a tato krátká, dnes slepá ulička, je bezejmenná. Původně však měla mít pokračování i východním směrem k ulici Tovární, ale tato část zůstala jen v plánech.

Manifestační průvody se také vracely zpět do továrny, jako na nadcházejícím snímku s učňovským střediskem Tatra v popředí. Stromky lemující cestu od předešlého záběru povyrostly, píše se rok 1959:

Svatopluka Čecha 1959

Pohled ulicí Svatopluka Čecha od jihu k severu 2. 2. 2020:

Svatopluka Čecha 2020

Součástí prvomájových průvodů bývaly alegorické vozy. Jako kluk jsem se na ně vždycky těšil v jinak nudné akci. Následuje snímek prostoru dnešního autobusového nádraží na konci ulice Svatopluka Čecha právě s alegorickými vozy podniku Tatra vyzdobenými na téma VII. světový sjezd mládeže ve Vídni v roce 1959. Nejdále stojí zájezdový autobus s mládežníky. Uprostřed vozidlo se zdravicemi ČSM (Československý svaz mládeže) Tatra s informací, že Tartrováci posílají 10.000 Kčs na fond solidarity mládeže.

Tatrovácké alegorické vozy prvomájového průvodu roku 1959:

Alegorické vozy 1959

Posledním vozem je legendární Praga V3S, původně pro vojsko vyvíjené vozidlo, jak dosvědčuje i otvor ve střeše pro velitele vozu, Dodnes někteří tvrdí, že průchodnost vozu terénem nebyla stále překonána ničím novějším. Vůz vznikl v roce 1953. V tomto případě na korbě nese alegorii nosného hesla pro tento průvod „Atomy pro mír” doplněnou umělou družicí Země s nápisem SSSR startující ze srpu kříženého kladivem. Ten pán na korbě je krvelačný imperialista. V pozadí snímku je začátek Svojsíkovy stezky za jatkama, kde tenkrát ještě stály dva domy. Ten více vzadu mezi stromy patřil k jatkám a stojí dodnes. Ten rodiný domek blíže již dnes nestojí, zmizel z komplexu sociálního centra po roce 2012. Adresou byl však v ulici U jatek, která byla spojkou Svojsíkovy stezky a ulice Svatopluka Čecha, dnes v pozůstatku za garážemi.

Křižovatka ulice Dubické a Svatopluka Čecha 1. května 1959:

Svatopluka Čecha 1959

V Dubické ulici s odbočkou do ulice Svatopluka Čecha 2. 2. 2020:

Dubická ulice 2020

Poslední snímek z roku 1959 zachycuje několik zajímavostí - dobový kočárek s holčičkou, která dnes bude již babičkou. V takových kočárcích bývyly kšíry, kterými se zajistilo dítě proti vypadnutí, dnes jistě nehumání postroj. V čele průvodu krojované děvče. Nezbytná součást podobných veselic, která měla navodit dojem sounáležitosti a tradice. Záměr lze pochopit, ale nutno říci, že zde žádný kroj nikdy nebyl a něco podbného jako na moravské vesnici zde prostě neexistovalo. Heslo „Náš cíl socialismus a Mír” bývalo také běžné. Dnes víme, že socialismus s jakoukoli tváří je dnes již přežitkem, ale přání míru je stále aktuální. No a pánové na portrétech za čelem průvodu jsou již v propadlišti dějin. Dům v pozadí na rohu ulic je jednou z ukázek poválečného řešení bytové tísně, vybudovaný v roce 1950.

Prvomájový exkurz zakončíme na seřadišti Vagónky v roce 1980:

První máj 1980

Místa bývalého seřadiště vagonářských částí prvomájových průvodů dne 2. 2. 2020:

Před Bombardierem 2020

A jsme na druhém konci ulice, u továrny kde právě bylo zmiňované seřadiště. V běžné pracovní dny to ale bývalo autobusové nádraží a uprostřed byl umístěn monument své doby, srp a kladivo v nadživotní velikosti. V tomto případě obohacené o lipovou ratolest:

Propagační předměty 1980

A lipová ratolest je naštěstí to jediné co zbylo:

Lipová ratolest 2008

Při pohledu z druhé strany se dostávají do záběru tři bytovky stavěné svépomocí zaměstnanců Tatrovky. Stavěné byly v roce 1975 a kolaudované snad až v roce 1978.

Zaměstnanecké bytovky okolo roku 1980:

Bytovky u Vagónky 1980

Bytovky na konci ulice Svatopluka Čecha 10. 1. 2020:

Bytovky u Bombardieru 2020

Prostor s autobusovým nádražím po vybudování v roce 1961:

Autobusové nádraží 1961

V popisu snímku je napsáno úschovny kol vybudované na místě bažinaté louky. Myšlen je prostor u levého okraje snímku. Pochopitelně bytovky scházejí, ještě nestojí, ale na místě monumentu doby je prvotní varianta z bílého drátu. V pozadí je fotbalové hřiště u Tovární ulice ještě s bránami, domy v Dubické ulici a zcela vzadu vrch Špičák.

Stav celého prostoru s čekárnou v roce 1976:

Svatopluka Čecha 1976

Stav celého prostoru už bez čekárny dne 2. 2. 2020:

Svatopluka Čecha 2020

 
Copyright © 2023 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.