Domů Arbesova ulice

Ze starých pohlednic

Arbesova ulice Tisk
Úterý, 05 Únor 2008 14:25

Valdštejnova ulice - Wallensteinstrasse

Spodní část ulice, vybudovaná nejdříve, se také označovala jako dolní - untere Wallensteinstrasse. Od roku 1945 se jmenuje Arbesova bez jakéhokoli rozdělování. Prvním krokem k vybudování této ulice bylo založení stavebního bytového družstva zaměstnanců krajského soudu, pro něž byly bytové domy budovány. Nejdříve byla v rozmezí let 1902 až 1905 postavena řada secesních domů v jižní části ulice. Zde ji tvořily z jedné strany tyto domy a z druhé strany zeď vězeňského dvora. Barva této zdi byla přesně taková jako na dobovém snímku až do její rozebrání na začátku 80. let minulého století jako součást příprav budování sídla OV KSČ.

Wallensteinstrasse na pohlednici prošlé roku 1908:

Wallensteinstraße 1908

Arbesova ulice 28.4.2007:

Arbesova ulice 2007

Právě vzhled této spodní části byl nejvíce narušen rekonstrukcemi ve druhé polovině 20. století, kdy zcela zmizela secesní podoba domů. Proto zde použiji pohled na tyto domy z obou stran. Při focení nejspodnějších domů jsem měl opravdu dosti práce s přesnou identifikací, zda se jedná o tytéž stavby jako na dobových pohlednicích. Velmi matoucí je totiž první dům v řadě, který je také výjimkou v původu domů. Jednak byl prvním zde postaveným domem a nebyl stavěn stavebním družstvem zaměstnanců krajského soudu. Dům čp. 411 zde vyrost stejně jako krajský soud v sousedství roku 1898 a položil tak základ nové ulici. Která mohla ovšem začít vznikat až po odstranění domu hostince strýčka Toma na konci ulice dnešní Paní Zdislavy. Více je uvedeno v kapitole Křižovatka u soudu. Zvláštností domu 411 je zachování podoby z počátku 20. století, ale s jedním patrem navíc. To bylo velmi citlivě dostavěno roku 1923 při zachování secesního vzhledu domu.

Pohled na spodní část ulice od severu před rokem 1905:

Wallensteinstraße 1905

Pohled na stejné domy 13.5.2007 dopoledne:

Arbesova ulice 2007

Rohový dům na předešlém snímku byl dlouhá léta pochopitelně domem bytovým. Až roku 1974 byla zahájena rekonstrukce a k 26. září 1977 zde byl otevřen dům soustředěné pečovatelské služby, první svého druhu na okrese, určen pro 18 obyvatel s dení pečovatelskou službou. Během této rekonstrukce byl dům velice necitlivě zbaven všech ozdobných fasádních prvků, jak je patrno ze snímků. Od devadesátých let jsou zde služebny kriminálního oddělení Policie ČR.

O pár let později, již zabydlenější dolní část ulice roku 1910:

Wallensteinstraße 1910

Rohový dům Policie ČR po rekonstrukci z roku 2019 dne 27. 3. 2020:

Arbesova ulice 2020

Na dalším snímku je již horní část budov začínající na rohu dnešní Pátovy - tehdy Jahnovy a Arbesovy - tehdy Valdštejnovy ulice. Tyto domy byly vybudovány taktéž v secesním stylu o několik let později, než domy ve spodní části a to v rozmezí let 1905 až 1912 v podstatě na dvě etapy. V původních plánech totiž tato část ulice neměla být zastavěna celistvou řadou domů. Měla jí přerušovat ulice navazující na současnou spojku U Průmyslovky mezi ulicemi Havlíčkovou a Arbesovou a to svým pokračováním až k trati s napojením na Kovářovu ulici. Od tohoto záměru bylo však upuštěno a blok domů je tak celistvý. Na následujícím snímku ještě není zcela dobudovaná celá řada domů. V severní části zbývá postavit ještě tři z nich. Snímek je ale s jistotou pořízen po roce 1907, což je letopočet ve štítě domu v levé části snímku, v dnešní Pátově ulici, který už zde stojí.

Horní část od jihu na záběru z konce let desátých:

Wallensteinstraße 1908-1910

Stejné místo dne 13.5.2007:

Arbesova ulice 2007

Zajímavostí této řady domů je také fakt, že se zde realizovalo několik místních stavebních firem, až způsobem skoro soutěžním, a snad i proto jsou jednotlivé domy natolik odlišné. Mezi autory staveb tak nalezneme stavební firmy John & Jisba, architekta Josefa Kreissla či stavební firmu Josefa Schneidera původně z Mimoně, která realizovala i samotnou stavbu budov krajského soudu.

Řada domů z první etapy výstavby této části ulice na pohlednici z roku 1915:

Wallensteinstraße 1915

Jižní část západní řady domů Arbesovy ulice 29. 3. 2020:

Arbesova ulice 2020

Na poslední dvojici snímků je nejsevernější část řady domů, podle stavu cesty asi těsně po dokončení. Zde se naopak dochoval původní vzhled většiny domů bez větších změn. Zmizely až na jednu výjimku jen všechny názvy domů, které nesly stejně jako domy v ulici Pod Holým vrchem. V 90. letech byla řada domů zakončena rohovou stavbou Okresní správy sociálního zabezpečení dle architektonického návrhu Ing. arch. Miroslava Pavljuka, kolaudovaná v roce 1997. Pro její stavbu byla vyhloubena poměrně hluboká jáma, což bohužel ovlivnilo stabilitu vedlejšího domu.

Horní část těsně po dokončení:

Wallensteinstraße okolo 1910

A dne 13.5.2007 ráno:

Arbesova ulice 2007

V ulici jsou dokonce i zachovány nízké stromy vymezující rozhraní cesty a chodníku. Zvláštností této ulice dále je, že je po celé své délce tvořena vždy jen zástavbou řadových bytových domů pouze z jedné strany. Pro obě části ulice ovšem z jiné strany. Na rozdíl od dolní části, kde byla ulice na jedné straně uzavřena zdí věznice, severně od Pátovy ulice se naproti zástavbě rozkládalo prostranství o rozloze 4 ha prohlášené již 12.12.1894 za dětský park, nebo-li také hřiště pro mládež. Největší cvičební prostor státu své doby. Po válce byl park postupně rozčleněn a kromě stavby domova mládeže, v tomto prostoru vzniklo fotbalové hřiště, ale také i dopravní hřiště, otevřené 3.9.1973. Práce na budování nového žákovského sportovního stadionu v parku kultury a oddechu za průmyslovou školou byly zahájeny v posledním týdnu měsíce dubna 1961, pod vedením ředitele Střední průmyslové školy pana Hory. Těžké terénní úpravy zahájily dva buldozery a exkavator čs.lidové armády.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2023 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.