Domů Chelčického ulice
Chelčického ulice Tisk
Čtvrtek, 14 Únor 2008 14:55

Hostinec U Švýcar - Gasthaus zur Schweiz ; Kleine Gasse - Malá ulice

Zdejší ulice se po připojení Svárova k České Lípě roku 1911 jmenuje Malá, podle místní tradice. Od roku 1945 nese jméno po Petru Chelčickém. Spisovateli a mysliteli první poloviny 15. století, na jehož myšlenky navazuje nově vzniklá Jednota bratrská. Název ulice byl přenesen nedaleko, takže ze Svárova nezmizel.

Hostinec byl jedním z mnoha nejen v České Lípě, ale i na samotném Svárově. Býval zde již od šedesátých let 19. století. Na počátku století dvacátého byl majitelem Anton Ulbricht, od 30. let jeho syn Adolf, který zde působil až do konce války. Po válce již nebyl hostinec obnoven. I zde byli za první světové války ubytováni vojáci, konkrétně část první setniny, jak dokládá připojený snímek.

Gasthaus zur Schweiz přibližně v roce 1915:

Gasthaus zur Schweiz po roce 1910

Současný sborový dům dne 19.5.2007:

Chelčického dům 2007

Vojáci u hostince na pohlednici z roku 1917:

Gasthaus zur Sweiz

V překladu z němčiny používám dnes tak trochu nespisovného výrazu. Činím tak záměrně, protože v tehdejší době by to asi většina lidí takto překládala, tedy U Švýcar. A ještě dost možná dokonce by říkali U Švajcu. Stejně jak se v našem kraji používalo mnoho počeštělých německých slov a věřím, že i Němci používali poněmčené české výrazy. Také je u této budovy zajímavé její diametrálně odlišné využití. V době snímku tomu bylo holdování nástrahám pozemských svodů a dnes je v místnostech hostince kaple, tedy spíše holdování střídmosti a duchovní potravy.

Od roku 1951 v domě sídlí Českobratrská církev evangelická, která objekt získala a upravila na sborový dům Petra Chelčického. Odtud snad název ulice. Pokud vím, jiný vztah tato postava českých dějin k České Lípě nemá. Ve sborovém domě je modlitebna a v patře farní kancelář, byt faráře a byt domovníka. V roce 1990 byl dům opraven a v letech 2003-4 byla adaptována i modlitebna.

Dle vzpomínek důveryhodného občana České Lípy prošel dům zajímavou etapou svého života v období 1971–1976, kdy zde bydlel a působil pražský rodák Miloš Rejchrt (synovec českolipské zdr. sestry A. Ponocné), který udržoval čilé kontakty s členy českého disentu. Mezi návštěvníky sborového domu se objevili tehdy i Jiří Dienstbier, Václav Havel, novinář Jiří Hochmann, nadějný student hudby Michael Kocáb.

Miloš Rejchrt (absolvent bohoslovecké fakulty se studiem a stážemi v zahraničí a velký filolog - ve 26 letech již se státnicemi ze 6 jazyků včetně znalosti jiddiš) přišel v r. 1973 o "státní souhlas", takže už nesměl kázat, zato však mohl topit. Proto pak pracoval pro OSBD jako kotelník v Kozákově ul., na sídl. Holý vrch, na Slovance. Když v létě r. 1976 převzal v dědictví malý domek v Kobylisích, vrátil se do Prahy, zapojil do disentu, podepsal Chartu 77 a mimo jiné byl jeden čas i jejím mluvčím. Jakožto topič ve službách Ministerstva kultury a jeho zařízeních fungoval v Národním muzeu apod.. Po revoluci se stal šéfredaktorem náboženského vysílání v Českém rozhlasu, poradcem V. Havla a načas členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání... V letech 1973-76 mne privátně učil němčinu a svrchu uvedené pány jsem u něj několikrát osobně potkal, dodává autor vzpomínek na tato léta v Chelčického domě.

Mapka - toto místo je zde

V další části Chelčického ulice lze najít zajímavou skladbu zástavby. Z kraje se jedná o prvorepublikové rodinné domky, dále nalezneme nouzové bytové domy z druhé světové války stavěné pro příchozí Němce, ovšem i zde má dočasnost a nouzové řešení trvalejšího významu, než by se mohlo zdáti na první pohled. Celou ulici zakončuje výrobní areál bývalého podniku Nářadí, kde byl zahájen provoz 30. září 1971. Dnes je areál po kompletní rekonstrukci, včetně několikeré rekonstrukci jmenné. Největší výstavba areálu ale probíhala v polovině 80. let tak, aby sem bylo možno přestěhovat kompletní výrobu z původního podniku v Moskevské ulici.

Pohlednice zapůjčená Liborem Kadlecem; B. Leipa III. - Kleine Gasse v roce 1925:

Kleine Gasse 1925

Chelčického ulice dne 31. 7. 2010:

Chelčického ulice 2010

 
Copyright © 2022 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.