Domů Roh Děčínské a ulice Pod Holým vrchem

Ze starých pohlednic

Roh Děčínské a ulice Pod Holým vrchem Tisk
Úterý, 19 Únor 2008 10:47

Roh Děčínské a ulice Pod Holým vrchem - Ecke der Bredschneider- und Kahlenbergstraße.

V tomto prostoru koncem 19. století končila souvislá zástavba města a po opuštění vnější Zádušní ulice, později Vídeňské ulice se pokračovalo loukami dále k Dolní Libchavě. Také se tu dalo odbočit směrem k Holému vrchu. Situace se začala měnit s končícím 19. stoletím, kdy byl tento prostor zvolen k výstavbě krajského soudu a věznice. V návaznosti na tyto stavby vzniklo několik dalších staveb jako například dnešní Arbesova ulice, řadové domy na začátku ulice Pod Holým vrchem, nebo dnes neexistující secesní bytový dům těsně nad touto křižovatkou. Na snímku je ovšem nároží ulic Děčínské a ulice Pod Holým vrchem. O ulici Děčínské se zmiňuji v samostatné kapitole. Ulice pod Holým vrchem je zmiňována jako cesta na Holý vrch již roku 1785, avšak její současný název se ustálil už kolem roku 1870. V této ulici byla koncem 19. století postavena městská nemocnice, která má také na těchto stránkách samostatnou kapitolu. Prvním snímkem ale navazuji na kapitolu ulice Paní Zdislavy, kterou reprezentuje vlevo koloniál Anton Rößler.

Kahlenbergstrasse před rokem 1910:

Kahlenbergstraße 1910

Začátek ulice Pod Holým vrchem 14. 6. 2015:

Ulice Pod Holým vrchem 2015

Přímo v západnějším nároží ulic byl dům podstatně starší, vzhledově a umístěním úplně jiný než domy okolní. První povolení ke zřízení hostince v tomto domě dostal od vrchnosti Josef Schmeisser v roce 1825. Tehdy byl dům ještě dřevěný, ale podsklepený. Hostinský se zpočátku věnoval i povoznictví, ale později provozoval již jen hostinec, který se také podle něho jmenoval Beim Schmeisser, tedy U Schmeissera. V roce 1838 se stal jeho majitelem krejčí Tobias Salomon, který požádal o hostinskou koncesi, dům přestavěl a zřídil hostinec „Tempel“ (Chrám), později zvaný rovněž „Zum Tempel“ (U chrámu). Poslední zpráva o něm pochází z roku 1853, později zde již hostinec pravděpodobně nebyl. Počátkem 70. let devatenáctého století koupil dům významný průkopník české fotografie a první vydavatel fotografického časopisu, českolipský rodák Vilém Horn, který se na penzi vrátil z Prahy do svého rodiště. Vilhelm Horn se narodil roku 1809, zemřel v roce 1891 a je pochován na hřbitově v České Lípě. Po jeho smrti dům vlastnil syn Camillo, který se i angažoval při výstavbě vedlejších původně pěti secesních bytových domů postavených v letech 1902 - 1905, z nichž dnes jeden chybí. Camillo Horn vlastnil totiž některé stavební parcely. Domy byly dílem významné českolipské architektonické a stavební firmy John & Jisba a věnuji se jim trochu více v kapitole Ulice Pod Holým vrchem. Na začátku 20. století byl nárožní dům prodán a Josef Bartosch a Julie Benesch zde zřídili Schluckenauer Bürger-Bräu (Šluknovské měšťanské pivo), záhy Schluckenauer Bierhalle, tedy Šluknovskou pivnici. V roce 1911 dům získává Anton Rößler, dům je přestavěn a je sem k pivnici (Bierstube) přemístěn i Koloniál z protějšího domu.

Schluckenauer Bürger-Bräu v nárožním domě v roce 1907:

Kahlenbergstraße 1907

Bierstube a Kolonialwaren Anton Rössler okolo roku 1915:

Kahlenbergstraße 1915

Roh Děčínské a ulice Pod Holým vrchem dne 22.4.2007:

Křižovatka pod soudem 2007

Koloniál Anton Rößler po druhé světové válce přebírá do národná správy Václav Šlambera, je zde obchod Koloniál - Lahůdky, který je později začleněn do národního podniku Potraviny (Pramen). Obchod zde existoval pod vedením známé „krámské” paní Šlamberové až do demolice domu v roce 1966. Na straně dolnolibchavské byl k domu přistavěn po roce 1900 secesní činžovní dům, který po válce sloužil Sboru národní bezpečnosti, viz ulice Děčínská. Na následujících snímcích je jasně patrné dopravní omezení, které tomuto místu dávaly stojící budovy. Ale je zase pravdou, že tudy neměla původně vést hlavní tranzitní trasa na Děčín.

Děčínské ulice, tehdy ještě Zádušní i s Posseltovou vilou napravo v roce 1907:

Wiedengasse 1907

Obchod a vedlejší restarant Anton Rössler někdy okolo roku 1935:

Kolonial Rössler

Potraviny - Samoobsluha s bednami čerstvého mléka v roce 1965:

Potraviny 1965

Na snímku Jaroslava Topinky demolice domu v roce 1967:

Demolice 1967

Křižovatka u soudu dne 21. 6. 2015:

Děčínská ulice 2015

V roce 1966 bylo nutno pro stavbu silničního obchvatu centra města v západo-východním směru získat prostor. Proto byla zbořena kromě tří posledních domů jižní strany ulice Paní Zdislavy i služebna SNB, nárožní dům a první z řadových domů směrem k Holému vrchu. Silnice byla dobudována v roce 1968 a vznikla tím v tomto prostoru dosti složitá pětikřižovatka, které se chtěl v autoškole svého času každý vyhnout, jak si tak vzpomínám. Kruhový objezd již tuto dopravní situaci dnes řeší bez jakýchkoli pochybností.

Galerie vzorných pracovníků v Děčínské ulici okolo roku 1985:

Čest práci 1985

Program Jiráskova divadla v Děčínské ulici dne  4. 7. 2010:

2010

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.