Okrouhlá - kaple Tisk
Úterý, 20 Květen 2008 12:49

Tento materiál nepatří mezi kostely a kaple, ale stavba je tak nějak stavebně - částečně kostelního typu, přesto jsem tento objekt zařadil mezi ostatní. Rozhodně ale stojí za povšimnutí, i když bohužel dosti chátrá.

Na konci obce Okrouhlá, skoro již ve Skalici, skoro přesně v místech kudy povede dlouho plánovaná přeložka silnice I/9 známá jako obchvat Lípy, stojí tato podivná stavba. Na první pohled to člověka upoutá, ať už projíždí kolem jakýmkoli směrem. O stavbě samotné jsem se na internetových stránkách dočetl toto:"Výroba a zušlechťování skla se staly pro Okrouhlou tradičním vývozním artiklem. Úspěšný podnikatel, majitel malírny skla a zhotovitel chrámových oken Karel Meltzer vybudoval roku 1893 v dolní části obce neobvyklou psedogotickou stavbu, šestiboký objekt z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři, lomenými okny a nízkou střechou, která jeho závodu sloužila jako vzorkovnice. námětem soch na sloupech byly alegorie Průmyslu a Hospodářství".Něco málo z dochovaných oken ještě zůstalo, ale nepřipadá mi to jako alegorie průmyslu a hospodářství. Posuďte sami na obrázcích pořízených 26.4.2008:

2008_04260033
2008_04260033