Domů Učňovská škola

Ze starých pohlednic

Učňovská škola Tisk
Čtvrtek, 21 Únor 2008 14:13

Státní gymnasium - K. K. Staats-Ober-gymnasium

Jako druhá z nových výstavných školních budov ve městě byla postavena tato budova Státního Gymnázia. Škola byla otevřena v roce 1882, samozřejmě jako škola německá. Česky se zde začalo vyučovat až v roce 1945, kdy zde byl i na jeden rok umístěno gymnázium pro studenty lužicko-srbského jazyka. Na tomto místě před zahájením stavby školy stával Berkovský zámeček. Přesněji řečeno venkovský statek Berků z Dubé. Budova byla dvoupatrová dřevěná roubenka s hrázděným štítem a vysokou střechou pro uložení slámy a sena, jak bylo u těchto staveb obvyklé.

Poslední roky budovy, kdy lze polohu odvodit od hřbitovní zídky v levé části snímku:

Alt Schloßel 1870

Reprodukce kresby Eduarda Steffena datované do roku 1870:

Alt Schloßel 1870

Přibližně stejný pohled, zde již průčelí budovy K.K. Staatsgymnasia v roce 1905:

K.K. Staatsgymnasium 1905

Pokus o obdobné pohledy na téže místa dne 30.11.2013:

Budova školy 2013

 

Od 16. století objekt několikrát změnil majitele a nejpozději ve druhé polovině 17. století byl objekt přeměněn na zájezdní hostinec pro svou výhodnou polohu u výjezdu z města na císařské silnici do Rumburku. Hostinec patřil k nejoblíbenějším ve městě a stal se jedním z center kulturního a společenského dění. Budova byla zbořena 15.4.1879, aby byl uvolněn prostor pro stavbu nové školní budovy, ke které byl položen základní kámen v roce 1880.

K. K. Staats-Ober-gymnasium asi v roce 1903:

Státní gymnasium 1905

Budova školy 14.7.2007:

Budova školy 2007

Prostor před školou je dnes pojmenován Palackého náměstí. Toto označení nese od roku 1945. Původní název byl od 15.2.1905 Schillerovo náměstí. Náměstím se toto prostranství  mezi školou a kostelem stalo až s výstavbou budov kolem Rumburské silnice. Sama silnice byla součástí císařské cesty na Rumburk, dokončené roku 1806, ale výstavba vilových domů podél této silnice započala až koncem 19. století. Ještě před zmíněnou zástavbou v těchto místech před kostelem, končila Mariánská ulice a podél kostelní zdi se stáčela historická Žitavská cesta, pokračující dále k úpatí Špičáku. Jak je dnes ještě patrno alejí nad sídlištěm. Dříve bylo toto místo tedy spíše rozcestím, kde se k Žitavské cestě sbíhaly dvě cesty. Jedna přímo z centra města a druhá pod kostelní zdí od východu, kterou se dalo v cestě od Staré Lípy minout městské centrum. S trochou nadsázky lze říci, že toto byl první dopravní obchvat města, který se zachoval až do dnešních dnů. Probíhal od pivovaru, pod novým hřbitovem až pod kostel Narození pany Marie. Dnes je tato cesta rozdělena hlavní silnicí na Starý újezd a Újezd.

Staatsgymnasium asi v 10. letech 20. století:

Státní gymnasium asi 1920

Budova školy 14.7.2007:

Budova školy 2007

Jak je ze snímků patrno, budova je dnes krásně opravena. Jen ze štítu zmizely hodiny, z podezdívky kovový plot a pod školou schází poslední dům v řadové zástavbě levé strany ulice Mariánské. Ve škole už také není dávno gymnázium, ale střední školou je ústav i nadále, mezi lidmi známý jako Učňovská škola.

Učňovka z Lužické ulice okolo roku 1945:

Palackého náměstí 1945

Učňovka z ulice U Spojů 6. 3. 2011:

Palackého náměstí 2011

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.