Domů Vévoda

Ze starých pohlednic

Vévoda Tisk
Čtvrtek, 21 Únor 2008 14:39

Restaurant Herzog von Reichstadt - Hostinec Vévoda ze Zákup

Budova byla postavena roku 1826 přímo k účelu pohostinskému, spolu se zahradou, kuželnou, velkým sálem a dalšími náležitostmi. Hostinec dostal podle majitele Christopha Kockerta název Bei Schaffer Christel (U šafáře Christela). V roce 1836 majitel žádal o povolení k rozšíření hostince, pro jeho velkou oblibu, a následně také tak bylo provedeno. Význam hostince ještě stoupl s výstavbou nové silnice do Zákup v letech 1838 - 1840. V té době hostinec změnil své jméno, které dostal po Napoleonovu synovi, Napoleonu Františku Josefovi Karlu Bonapartovi, nazývanému také Orlík, který nosil titul vévoda Zákupský a zemřel 22. července 1832. Jméno se uvádělo nejenom jak je v nadpisu, ale nejprve ve tvaru Zum Herzog von Reichstadt (U vévody ze Zákup). Prestiž hostince posílila i výstava uměleckých předmětů uspořádaná 3. října 1840 za účasti arcivévody Františka Karla, pozdějšího císaře. Po povýšení města České Lípy na krajské v roce 1849, byl zdejší sál využíván pro konání porotních soudů. Městu zůstaly některé pravomoce i když již krajským městem nebylo, proto zde byl roku 1873 souzen pro pět tiskových přestupků novinář Jakub Arbes, za něž dostal 13 měsíců. Ty si odseděl v dnešní škole v Moskevské ulici, tehdejší budově krajského soudu s věznicí. Soud mu totiž zamítl žádost, aby si mohl trest odsedět v Praze. Tuto událost připomínala bronzová deska z roku 1959, která se stala počátkem 90. let obětí recyklátorů, i když byla později ve sběrně nalezena a odkoupena městem zpět.

Empírová budova hostince před rokem 1915:

Restaurant Herzog von Reichstadt po roce 1910

Dnešní pohled přes parkoviště dne 29.4.2007:

Vévoda v roce 2007

Zdejší sál a hostinec byl velice využívaným místem a konala se zde velká řada společenských a spolkových událostí. Od roku 1908 tu měl svou spolkovou místnost pěvecký a tělocvičný spolek Vorwärts (Vpřed). V pavilonu zahrady pořádal svá cvičení místní Sokol a 21. dubna 1907 zde pořádal i své první veřejné vystoupení. V roce 1926 byl hostinec i se sálem zmodernizován a znovuotevřen 17. června toho roku. Od roku 1949 budova patřila n.p. ČKD, pozdějšímu Narexu, který zde měl svůj závodní klub Jakuba Arbesa. V lidové mluvě se však udrželo pojmenování U vévody podnes.

Pohled na hostinec s vojáky počátkem 1. sv. války roku 1915:

Hostinec 1915

Pohled k hostinci od Staré Lípy dne 13.5.2007:

Restaurace 2007

Za první světové války zde byla ubytována první setnina a také zde byly umístěné vojenské kanceláře. Zde ubytovaní vojáci se 11. května roku 1918 vzbouřili pro nedostatek proviantu, ale vzpoura byla potlačena a vojáci potrestáni tělesnými tresty a vězněním v terezínské pevnosti. Ze snímků je také patrné, že v době pořízení dobového snímku, byl přední vchod do budovy v jiných místech než je dnes. Na fotografiích z druhé strany a období před první světovou válkou je na budově velký nápis Richard Maier - Pferdegeschäft, ale nejsem si jist, zda tento obchod s koňmi, či koňskými potřebami byl v tomto areálu, nebo zda to byla pouze reklama.

Hostinec u Vévody Zákupského v roce 1911:

Hostinec U Vévody 1911

Stejný hostinec v podobném pohledu dne 24. 10. 2020:

U Vévody 2020

Také ještě doplním, že před budovou býval mezi rameny řeky ostrov, na kterém bylo zahradnictví zásobující město svými výpěstky i po roce 1945. Za zahradnictvím na hlavní řece bývala také výstavní plovárna, ale u té si zatím lámu hlavu s novodobým nafocením.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.