Domů Kostely a kostelíky Drchlava - kostel
Drchlava - kostel Tisk
Čtvrtek, 28 Únor 2008 11:18

Kostel sv. Mikuláše

Při pohledu na stav této poměrně velké stavby má člověk pocity všelijaké. Ale pozitivní je, že se s opravami již započalo, i když to jde asi pomaleji, než by bylo záhodno. Přeci jen je jedna obecní pokladna prázdná a druhá vysypaná. Ale finančně přispěl i krajský úřad. Vždyť tato stavba je od roku 1998 vyhlášena ministerstvem kultury za kulturní památku.

Kostel je prvně připomínán roku 1352 v souvislosti s platbou desátku. Kostel byl výrazně přestavěn pravděpodobně roku 1585 a do dnešní podoby upraven v průběhu 18. století.V kostele býval hlavní oltář s vyobrazením sv. Mikuláše a dva oltáře postraní s obrazem Panny Marie Pomocné a druhý se sv. Václavem. Ze záznamů o varhanech vyplývá, že varhaní skřín pocházela z roku 1896 od Heinricha Schiffnera, ale první záznamy jsou datované již k roku 1719. Varhany byly v roce 1966 přeneseny do východoslovenské obce Lieskovec. Poslední mše se zde sloužila v 50.letech 20. století. V 70. letech se v kostele nachází nejdříve sklad n.p. Zelenina a poté sklad pneumatik STS Doksy.

V současné době není v kostele žádné vnitřní vybavení. Vždyť před několika málo lety byl ještě volně přístupný a chátrající. Dosti výmluvný je popis stavu z roku 2004: „Stavba je vyrabovaná, volně přístupná a v havarijním stavu. Střecha na mnoha místech již dlouhodobě postrádala krytinu a do prostoru půdy intenzívně zatékalo. Střecha nad sakristií vůbec neexistovala a nad presbytářem byla z velké části zřícena. Vlivem zatékání je značně poškozen i strop kostela, který se na několika místech již propadl. Bez neodkladného zásahu hrozí destrukce stropu a krovu”. Více na: Památky - kostel Drchlava, včetně několika obrázků z interiéru v dobách, kdy ještě kostel nepostrádal vnitřní vybavení.

Světec, jemuž je (nebo snad byl) zasvěcen tento kostel, je sv. Mikuláš z Myry. Historická osoba se narodila v Řecku (Patras) a jako biskup působil v Myře, dnešní Derbe na území Turecka. Celosvětově se jedná o jednoho z nejoblíbenějších světců. Stal se předobrazem Santa Clause a u nás je znám zejména díky jedné pěkné tradici. Pokud uvedu, že oslava jeho svátku připadá na 6. prosince asi je to už jasné. Snad všichni jsme se těšili na jeho dárky v předvečer tohoto svátku a tajně doufali, že nás nebude obdarovávat jeho umouněný pomocník. I když dnes by i za tyto druhé dárky byli vděčni zejména ti, kteří používají k vytápění tuhých paliv, brali by klidně i několik pytlů. Mikuláš se narodil koncem 3. století (280 - 286) a v již mladém věku, okolo roku 300 našeho letopočtu se stal biskupem. V roce 310 během pronásledování křesťanů byl uvězněn, trýzněn a pozdějí propuštěn, zřejmě ale po mnoha letech. Zemřel právě přesně 6. prosince mezi lety 345 - 351. Jeho ostatky byly v roce 1087 přeneseny do Bari v období ztráty kontroly křesťanské moci nad tureckým (byzantským) územím. Dnes je v Deře k vidění prázdný mikulášův sarkofág. U východních křesťanů je sv. Mikuláš druhým nejuctívanějším světcem a je také patronem Ruska. Dále je patronem Lotrinska a Amsterodamu a zde je počátek přerodu v Santa Clause ze St. Nicolause. Také je patronem mnoha živností a řemesel a jeho patronství zasahuje do mnoha oblastí života. Mimo jiné patronem dětí a obdarování a odtud ty zmiňované tradice a vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce. Jen původně byl jeho pomocníkem v obdarovávání čeledín Ruprecht. Dočetl jsem se údaje, že v Čechách je sv. Mikuláši zasvěceno 124 chrámů.

Mapa - Tento kostel je zde

Pár snímků v galerii pořízených dne 12. 10. 2007:

12102007 027
12102007 027

 

 
Copyright © 2022 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.