Domů Újezd

Ze starých pohlednic

Újezd Tisk
Úterý, 25 Březen 2008 17:26

Langenfahrt - Dlouhý újezd

Následující pohlednice není typickým zachycením ulice dnes zvané Újezd, ale je z tohoto prostoru, byť se jedná o zadní část podniku patřícího svým průčelím do ulice Jiráskovy. S úplně přesným umístěním si opravdu nejsem jist, ale za událých změn to snad tolik nevadí. Snad ten zlom cesty je totožný, jiné vodítko prostě není. Na pohlednici odeslané poštou v roce 1906 je zachycena zahradní restaurace přináležející k Apollo restaurantu. Ten měl hlavní vchod z ulice Jiráskovy a také v rámci této ulice použiji snímek právě s průčelím této restaurace. Ta mělo v zadním traktu velkou budovu se sálem a v létě zde byla provozována tato zahradní restaurace. Rozsahem tento letní výčep patřil zajisté k těm větším ve městě, zda-li nebyl vůbec největší. Není se čemu divit. Zdejší restaurace a sál byl hojně navštěvován a místa k rozšíření posezení ve stínu stromů zde bývalo také habaděj.

Apollo-Restaurations-Garden roku 1906:

Apollo restauration 1906

Přibližně tatáž místa dne 24.2.2008:

Újezd 2008

Hostinec byl zde v provozu do konce 60. let, ale o provozu zahradní restaurace v poválečných letech nepodařilo se mi získat žádných zpráv. Nevím tedy přesně, kdy zde zněly hlasy letních hostů naposledy. V každém případě všechna příslušenství zdejšího podniku včetně sálu byla definitivně zbořena v roce 1976 před uvažovanou stavbou roztroušeného sídliště Střed I. Zůstala jen část, která je součástí linie zástavby severní části Jiráskovy ulice. A místo letního výčepu stojí dnes panelový dům z roku 1979 a další dva hned vedle.

Ulice Langenfahrt ( také doslovně překládáno Dlouhá jízda) je zde zmiňována již v písemnosti z roku 1597. Název se udržel až do roku 1945, kdy byl této cestě přiznán oficiálně název Újezd, ač se používal v běžné mluvě již dříve. Ještě počátkem 19. století patřilo do této ulice i několik domů z dnešní Nerudovy ulice. Ta je samostatně zmiňována až v roce 1840 jako ulice Špitální, v originálu Spitalgasse. V tomto roce zde byl totiž v dnešním čísle popisném 627 zřízen městský špitál pro chudé. Později, od roku 1899, sídlil v domě sirotčinec a tak v roce 1905 změnila i ulice své jméno na Waisenhausgasse, tedy volně přeloženo U sirotčince, jak se to tak do běžně češtiny ne zcela přesně překládá (ono by to asi ani jinak ani nešlo, aby nevznikl nějaký patvar typu Sirotčinčí ulice). V roce 1945 bylo vyhláškou změněn název na Nerudovu ulici.

Na rozhraní obou ulic, ale již ve Langenfahrtgasse směrem ke kostelu, byl ještě špitál pro přestárlé sluhy a vedle soukromý chudobinec. Jak jsem již psal v jiném článku, považuji dnešní Újezd možná s trochou nadsázky za první obchvat města. Tato cesta byla spojnicí mezi kostely na Křížovém a Mariánském předměstí, tedy dnešní Moskevské a Mariánské ulice. V každém případě tudy byla jistě pro projíždějící povozy pohodlnější cesta, než přes město, pokud tam nemusely zajíždět. Vyhnout se průjezdu městem byl jistě pravděpodobnější důvod, než obava měšťanů z hustoty provozu a zamoření, tehdy maximálně koblihami. Ostatně kolik asi měst mělo nejpozději koncem 16. století městský dopravní okruh, byť jen částečný. Jistě jsme zde byli jedni z prvních na světě.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.