Domů Střelnice - zastávka

Ze starých pohlednic

Střelnice - zastávka Tisk
Pátek, 04 Duben 2008 06:39

Schützenhaus mit haltestelle - Střelnice se zastávkou

Snímek zachycuje situaci u železniční zastávky v roce 1900, nebo možní i o něco málo dříve. V této době bývala restaurace ještě samostatně stojícím domem bez všech současných přístaveb a úprav. Pouze v místech vedle budovy blíže k parku, kde byl o pár let později dostavěn sál, dnes Luxor, je viditelná poměrně rozlehlá přízemní budova. V pozadí je také dobře rozpoznatelný Tovaryšský vršek, který je dnes zalesněn a je součástí městského parku. Vchod do restaurace sice nebyl z této strany budovy, přesto je v jejím štítu velký nápis Restauration. Této budově se věnuji blíže v článku Střelnice.

Schützenhaus mit haltestelle v roce 1900:

Schützenhaus mit haltestelle 1900

Zastávka Střelnice s budovou restaurace dne 10.3.2008:

Železniční zastávka Střelnice 2008

Těmito místy probíhající trať byla položena již před dubnem roku 1868 v celé své délce z Lípy do Rumburku, ale díky dodělávkám ve stanicích byla zkolaudována až po Novém roce a provoz byl zahájen 16. ledna 1869. V této době zde ještě zastávka zřízena nebyla, stalo se tak až v roce 1888. Ostatně v době zahájení provozu na této trati bylo toto místo daleko za městem, kde měli své sídlo se spolkovým domem místní ostrostřelci a nedaleko byl starý židovský hřbitov. Toto místo u hornolibchavské silnice začalo nabývat na významu až se zřízením parku a zejména pak po zřízení místní dráhy do České Kamenice. Ta měla svou konečnou stanici opodál s názvem Česká Lípa městský sad. Provoz na ní byl zahájen 28. srpna 1903, byť první projekt k výstavbě trati byl představen již roku 1889 a koncesní listinu získala společnost 24. března 1902.

Nádražní budova Kamenické dráhy z pohlednice L. Kadlece před rokem 1920:

Městské sady 1910

Pokus o rekonstrukci záběru v silné vegetaci dne 12. 12. 2014:

Střelnice 2014

A vširším záběru - ano zde bývalo nádraží a zastávka ve stavu ze 14. 3. 2020:

Střelnice 2020

Dlouhá léta fungovaly obě stanice na sobě nezávislých drah samostatně. Až po zestátnění železnice s názvem Místní dráha Česká Lípa - Kamenický Šenov, Lokalbahn Böhmisch Leipa - Steinschönau, došlo ke sloučení stanice Městský sad a osobní zastávky v jednu, pod společným názvem Česká Lípa Střelnice. K předání železnice do majetku státu došlo k 1. lednu 1925 na základě úmluvy z 2. prosince 1924, kterou podepsali za Československý stát ministr železnic Stříbrný a ministr financí Ing. Bečka a za Lokalbahn Böhmisch Leipa - Steinschönau Climent Rasch a Emil Rotsch. Převedena byla místní dráha včetně zbyteku dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené u Zemské banky království Českého, nyní Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě Kč 1,976.200,- t. j. slovy jeden milion devět set sedmdesát šest tisíc dvě stě Kč. Nedlouho po té byl sloučen i provoz na obou státních tratích. V roce 1925 byla také budova zastávky adaptována, kdy došlo k zazdění levých dveří, ze kterých zbylo pouze okno. V průbehu dalších mnoha let přibyla přístavba služebny na straně u přejezdu a byly obnoveny druhé dveře, ovšem v místech, kde původně nebylo ani okno. Také byla zastávka vybavena masívními dřevěnými lavičkami, která zde pamatuji již počátkem sedmdesátých let, pouze v zelené barvě. Dnes mají nový hnědý nátěr a svému účelu slouží stále. Taková kvalita a dlouhověkost se musí opravdu ocenit. Pro úplnost ještě doplním, že poslední oficiální vlak od České Kamenice přijel do této zastávky 29. září 1979 pár minut po půldeváté hodině večerní.

Lokomotiva 556.0193 u zastávky Střelnice 5.8.1974:

Střelnice 1974

Souprava Regionova 914 086-4 s hnací 814 086-5 u zastávky Střelnice 4.7.2010:

Střelnice 2010

Na této dvojici snímků je jasně patrná modernizace hnacích vozidel našich drah. I když kdo důvěrně zná modernizované soupravy přezdívané „Hypernova”, snad pro podobnost s akčním zbožím, ví své. Líbivá skořápka, ale uvnitř je to furt M152. Na snímcích je také patrný i úpadek našich drah. Tam, kde vládly železné stroje a jejich zázemí, přebírá vládu divoká zeleň.

Lokomotiva 556.0169 se soupravou na výjezdu ze Střelnice k N. Boru 11.8.1974:

Střelnice 1974

Příležitostná jízda 475.111, která zde v běžném provozu nejezdila, dne 4. 6. 2016:

Šlechtična na Střelnici

Ve směru od Nového Boru bez lokomotiv k zastávce Střelnice 4.7.2010:

Střelnice 2010

Snímek Jaroslava Topinky nejpravděpodobněji z roku 1968 a nový z 20. 3. 2011:

Střelnice 1975 Střelnice 2011

Z rodinného alba: zastávka na Střelnici dle malé holčičky soudě přibližně v roce 1951:

Střelnice 1951

Nástupiště zastávky Střelnice 19. 3. 2011:

Střelnice 2011

Po pravé straně a levých rukou dětí je dřevěný plot patřící k záchodům z vybavení zastávky. Zde s cedulkou muži, ženy byly z druhé strany. Za plotem byl zděný domek se sociální vymožeností. I když si o pánském žlábku můžeme myslet cokoli, bylo to alespoň místo pro vykonání potřeby k tomu určené. Dnes je zde volný plac a většina potřeb zřejmě končí v křovíčkách, kterých je kolem také více než kdysi bývalo. Zlatý žlábek...

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.