Domů Ploučnice V centru

Ze starých pohlednic

Ploučnice v centru Tisk
Pátek, 25 Duben 2008 17:18

Nadpis k této lokalitě sice není zcela přesný, ale lepší mne nenapadl. Centrum města je úplně jinde, i když z dnešního hlediska již ne zcela tak vzdálené. Zdejší místa byla ještě před sto lety vlastně jen loukami za městem. První snímek je z roku 1909, tedy ještě před zahájením prací na regulaci řeky. Tehdy se původní koryto řeky stáčelo přibližně v místech konce zahrady probošství a začátku parku Milady Horákové směrem ke Klášteru obloukem zhruba o 90 stupňů. Část této zátočiny je vidět na dobovém snímku. V dobách mimopovodňových sloužila tato místa na řece jako místo k praní a okolní travnaté břehy k rozložení prádla k bělení na slunci. Jak je ostatně dobře patrné právě na tomto snímku. V pozadí je dokončovaná dostavba budovy truhlářství nábytkářské firmy Zinke&Kreher, jak jsem se zmiňoval v rámci Sokolské ulice. Srovnávací snímek je pořízen z místa trochu blíže ke Klášteru, protože přesné původní stanoviště fotografa leží o pár metrů dále uprostřed dnešního koryta řeky a ještě schované za vzrostlým křovím.

Partie an der Polzen v roce 1909:

Polzen 1909

Stejná místa 30.3.2008:

rok 2008

Velkou proměnou prošla tato zákoutí v průběhu regulace Ploučnice, kdy bylo koryto řeky prohloubeno a napřímeno. Koryto řeky zde vytvářelo velký oblouk podobný řeckému písmenu omega, kdy napřímení řeky znamenalo propojení základny písmene nově vyhloubeným korytem, čímž vznikla zcela nová část toku v prostoru těchto fotografií počínaje a konče v místech řeky u starých fotbalových kabin na městském stadionu. Na snímku z roku 1917 je již zachycena tato nová tvář řeky, kdy z míst na prvním snímku se stává propojka mezi severním ramenem, tak zvaným mlýnským náhonem, a nově vyhloubeným korytem. Na tomto snímku je také dobře viditelná budova truhlárny a také vedlejší velká budova, což je budova soukenické valchy, jenž z velkých zde stojících budov zmizela jako první. Stalo se tak v roce 1921 během adaptace bývalého menšího mlýna na městské lázně. Tento objekt je na snímku pod vysokým cihlovým komínem, který do tohoto průmyslového areálu také patřil od konce 19. století po přebudování mlýna na výrobnu kvasnic a lihu. V tomto místě bylo také stavidlo, kterým se regulovala hladina vody v mlýnském náhonu, nebo-li severním ramenu řeky. Po dokončení regulace v roce 1916 bylo ještě stále zachováno původní koryto, které za zmiňovaným stavidlem pokračovalo nyní tak říkajíc severní cestou v ose dnešní ulice Boženy Němcové, tehdy kolem zdi klášterní zahrady, kdy se velkým obloukem vracela v prostoru dnešního stadionu k současné linii. Zbytky tohoto koryta byly zasypány během terénních úprav při stavbě městského stadionu na konci 50. let. Další výraznou změnu tohoto místa znamenala výstavba obchvatové silnice v letech 1966-68, ale to je již jiná kapitola.

Ploučnice po regulaci s vyšším stavem vody v roce 1917:

Polzen 1917

Stejná místa dne 30.3.2008:

rok 2008

Přesnější pozice stejný den, ale se zakrytým městem:

Ploučnice 2008

Mapka - toto místo je zde

Díky zapůjčeným snímkům od paní Juhaňákové mohu následujícím snímkem doplnit další část mozaiky předregulační podoby řeky Ploučnice. Konkrétně v tomto případě míst u tehdy již bývalého malého mlýna. Na zachyceném snímku se již jedná o továrnu na výrobu lihu někdy krátce po roce 1900:

Malý mlýn 1900

Stejná místa již zcela bez zástavby jen se zbytky Sokolské ulice v pozadí 20. 3. 2011:

Sokolská 2011

Stavidlo u malého mlýna za povodně, zřejmě v roce 1900. Ale může to být jakákoli povodeň z let okolních, neb bývaly poměrně pravidelné, ale roku 1900 byla jedna z těch větších. Snímek je pořízen oproti předešlým pochopitelně v opačném směru, kdy by dnešnímu pohledu dominoval kulturní dům. Ale nejzápadnější část klášterního areálu a nejvýraznější budova v pozadí stojí dodnes. Snímky z těchto míst jsou i v kapitole Sokolská dolní.

Povodeň 1900

Původní řečiště tehdy za městem, se Sokolskou ulicí v pozadí okolo roku 1910:

Ploučnice 1910

Stejná místa po stu letech, zcela radikálně pozměněná, zachycena 20. 3. 2011:

březen 2011

Současná vodní ploška není ani z daleka pozůstatkem říčního koryta, ale jedná se o zcela nově a nezávisle vybudované jezírko během úprav prostranství před kulturním domem. Říční koryto bylo zasypáno v letech poválečných a zde byla dlouhá léta prázdná plocha, kde občas našel místo hostující cirkus nebo kolotoče.

A ještě jeden snímek bez novodobého srovnání. Tento je pořízen o několik metrů dále po proudu hlavního toku Ploučnice a vlevo je patrné před jižním okrajem klášterní zahrady severní rameno, které i zde ještě pokračovalo samostatně. Dnes v těch místech dominuje stavba Crystalu. Pohlednice ze sbírky Libora Kadlece byla odeslána 13. září 1906:

Ploučnice 1906

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.