Domů 1. máj roku 1961

Ze starých pohlednic

1. máj roku 1961 Tisk
Pátek, 02 Květen 2008 10:03

Byl první máj, byl lásky čas, z dáli do průvodu z piedestálu lákal hlas. Asi tak nějak by se dal parafrázovat verš, který je snad notoricky znám. Takto totiž reálněji odráží dobu okázalých prvomájových průvodů a veselic, kdy se svátek práce stal bizardní přehlídkou všeho možného a vlastně i oslavou práce jako takové, ale snad až v poslední řadě. Lze dodat, že jsme tam byli asi všichni. Vždyť vyhnout se tomuto veselí nebylo tak jednoduché a mnohdy to znamenalo připravit si tak řadu nepříjemností. Musím přiznat, že jako malý chlapec jsem se těšil na pokaždé jiné alegorické vozy, mnohdy s živými obrazy. A takový byl i prvomájový průvod roku 1961, ze kterého mám k dispozici několik snímků. Fotografie mi zapůjčila paní Helena Koželuhová, které tímto velice děkuji.

Toho roku byl prvomájový průvod přeci jen trochu vyjímečný. Sovětská kosmonautika slavila obrovský úspěch prvního letu člověka do vesmíru a také bylo kulaté 40. výročí založení KSČ. Rok 1961 samotný byl pro naše město vyjímečný i dalšími událostmi. V dobových záznamech jsou zaznamenány některé další významnosti, jako například ta související s uvedenými oslavami: „Dne 30.dubna 1961, v předvečer 1.máje - svátku všech pracujících, se poprvé rozzářilo Mírové náměstí novým osvětlením. Sedm dvouramenných stožárů bylo opatřeno elektrickými zářivkovými výbojkami, které důstojně osvětlily naše náměstí a zkrášlily vzhled našeho města”.  Již počátkem roku bylo završeno další významné několikaleté dílo. Od roku 1958 trápil město nedostatek pitné vody. Situace byla vyřešena až zapojením vrtu S2 v Pekle a přivedením vody v 650. metrech potrubí. Dodala firma Válcovny trub v Chomutově a zprovozněno bylo k 12.2.1961. Koncem března 1961 byl z rozhodnutí rady MěNV přemístěn pomník mistra Aloise Jiráska z parčíku pod Holým vrchem blíže středu města do parčíku před státním kinem. Důvodem byla odlehlost původního místa. Úpravu prostranství před kinem provedl občanský výbor č.3 v rámci dobrovolných brigád. Zápisy a pamětní listy byly vloženy do základů pomníku. Dnes stojí pomník před Jiráskovým divadlem.

V polovině května bylo město svědkem další tehdy velice významné události, o které se v dobovém zápisu praví: „Dne 16.5.1961 mezi 18. a 19. hodinou večerní projížděla městem delegace ze SSSR vedená soudruhem L. I. Brežněvem. Stranická delegace doprovázená členem ÚV KSČ soudruhem J. Hendrychem a ostatními zástupci našeho veřejného života projížděla naším městem z návštěvy krajského města Ústí n. L. do Liberce. Slavnostně vyzdobené ulice našeho města byly přes nepříznivé počasí lemovány hustými špalíry občanů našeho města. Lidé provolávali slávu představitelům KSSS, mávali praporky a vlaječkami”.

Další významnou událostí roku, i když tentokráte pouze lokálního významu, bylo zavedení městské hromadné dopravy : „1.9.1961 zahájila provoz místní doprava podnikem ČSAD. Nové žlutočervené autobusy vybavené velmi pohodlně, obstarávají dopravu prozatím na dvou linkách.  Linka A z Dolní Libchavy do Sosnové a linka B z Dubice do Staré Lípy”. V roce 1961 byla také nákladem cca 60.000 Kčs upravena svatební síň a uskutečněna stavba 113 bytových jednotek v Mánesově ulici za 6 631 000 Kčs, přičemž v letech 1945-60 bylo zbudováno pouze 150 bytů. Dále zde mělo vyrůst dalších 36 bytových jednotek také s ústředním topením.

Jako vyvrcholení oslav 40. výročí založení rodné strany byl odhalen pomník prvního dělnického prezidenta. Této události budu věnovat samostatný článek doprovázený fotografiemi.

Seřadiště českolipských prvomájových průvodů bývalo na Ptačí louce nedaleko Lukostřelce. Zde si nadšení účastníci poslechli projevy řečníků hovořících na zdejší tribuně. Po té se průvod vydal směrem na Mírové náměstí, kde byl slavnostně ukončen. Cestou se průvod ještě rozrostl o pracovníky českolipských podniků, kteří se řadili ve svých závodech a připojili se k ostatním u Bahnhofu. Následující snímky byly pořízeny u Pianky, na křižovatce ulic Hrnčířské a Mánesovy, takže je zde částečně vidět i pár dnes již neexistujících domů. Přesné pořadí snímků jak byly foceny dnes již neznám, ale myslím, že to není až tolik důležité.

K této sérii fotografií mi poslal pan Kovářík jednu zajímavou vzpomínku, vážící se k fotografii, kde mladí lidé nesou na ramenou zeměkouli. Za vzpomínku děkuji a krátký příběh doplňující tehdejší atmosféru přikládám:
Jako žáci Strojní prům. školy v Č. Lípě (1957-1961) jsme v prvním ročníku v truhlárně (jeden předmět v dílnách) stloukali z dřevěných latí kouli. Kantor nám dával pěkný „kapky” za to ,že není dost kulatá a že hřebíky jsou ohnutý. Pak jiná parta kostru polepila papírem a namalovala světadíly. To bylo v roce 1958 z jara, když už první sputnik byl znám a připravovali se alegorická „tělesa” pro 1.máj . Pak byl zřejmě použit několikrát (uskladněn). Tak se mohl objevit v roce 1961 na 1. máji po úspěšném letu kosmonauta Gagarina. Ti kluci, co nesou zeměkouli s raketou, si myslím jsou žáci (tenkrát svazáci) Strojní průmyslovky.

Forogalerie na rozkliknutí a prohlédnutí v plné velikosti:


 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.