Domů Konopeova ulice

Ze starých pohlednic

Konopeova ulice Tisk
Pátek, 06 Červen 2008 16:15

Tentokráte použitá pohlednice není typickým záběrem z města. Jedná se o fotografii jedné vojenské kompanie z první světové války, kdy byla mimoděk vyfotografována i podoba ulice v pozadí. Tyto fotografie si nechávali dělat vojáci krátce před odjezdem na frontu a posílali je domů svým blízkým jako poslední vzpomínku. Obličeje jsou tam natolik malé, že vždy pisatel vyznačil svou osobu nějakou značkou, aby je jejich blízcí doma rozpoznali. Pročítání textových částí těchto pohlednic není opravdu vůbec veselé, ba je přímo skličující. Na těchto snímcích se jedná většinou o vojáky ubytované ve vedlejším hostinci U lukostřelce, či přímo v budově Festhalle (viz tato kapitola), ze které byly snímky pořizovány. V tomto případě v roce 1915. Za špalírem vojáků je patrná železniční vlečka do bývalých provozních dílen ČSD a téměř v pozadí je vidět i trať spojující obě nádraží. Zde i s dobře viditelnou propustí, která je na stejném místě stále, jen zapadlá v pozdějších okolních úpravách.

Vojenský batalion a Konopeova ulice v pozadí v roce 1915:

Vojenský batalion a Konopeova ulice v roce 1915

Konopeova ulice z areálu TJ Lokomotiva 6. 3. 2008:

Konopeova ulice 2008

Pozorným pozorovatelům jistě při porovnání obou snímků neunikla jedna zajímavá drobnost. Kromě toho, že zmizelo pár domů na bližší straně ulice, aby uvolnily místo výstavbě autobusového nádraží s odbavovacím terminálem, je zajímavé povšimnout si změny rohového domu. Ten byl původně hřebenem střechy ve stejné linii s okolními domy na obou jeho stranách. Avšak dnes je dům oproti snímku z roku 1915 o jedno patro vyšší, ale je zachován štít i věžička na rohu v původní podobě. Na tomto domě lze spatřit letopočet 1913, což bude podle všeho rok výstavby domu.

Tento prostor dlouhodobě sloužil k různým cvičením a proto byl také znám jako tak zvaný Sokolák. V poválečné době zde vznikl atletický stadion s dobovou tribunou a byl zde založen lehkoatletický oddíl. Ovšem nezaměňovat s vedlejším fotbalovým hřištěm ve stejném areálu, to je jiná a delší historie. Proto nebylo divu, že se zde konala první okresní spartakiáda v roce 1955. Z ní přikládám jednu momentku, kde jsou mezi stromy z pravé strany vidět řadové domy dodnes v ulici stojící. Dále štít jednoho ze dvou domků z prvního snímku a zejména zcela vlevo budova skladů Jednoty, která je hmotově na snímku podobná odbavovací hale autobusového nádraží, ale jedná se o zcela jinou stavbu, byť v podstatě na stejném místě.

Cvičení žactva na okresní spartakiádě roku 1955:

Spartakiáda 1955

Pohled z ulice 5. května na domy tehdy ještě Kozákovy ulice na prvního máje 1968:

Kozákova ulice 1968

Dnes zbylé tři řadové domy tvoří asi nejmenší ulici ve městě. Samozřejmě pokud k ní nepočítám autobusové nádraží, které zahájilo provoz 29.5.1981. Odbavovací budova pak až 1.3.1986. Před vznikem autobusového nádraží na počátku 80. let patřily zdejší domy k ulici Kozákova, která zde měla jeden svůj konec. Cesta se stáčela obloukem přes nezastavěný prostor mezi tratěmi a za přejezdem, který je dnes ještě také na svém místě, plynule ulice navazovala v křižovatce s Bulharskou ulicí na současnou část Kozákovy ulice. Již z vyznačení na mapách z 30. let dvacátého století vyplývá, že tato ulice byla v celé své předpokládané délce součástí jakéhosi plánovaného dopravního obchvatu města, jehož realizace se bohužel v celé jeho podobě nerealizovala.

Snímek Miroslava Kleina se zmiňovaným přejezdem pořízený v roce 1965:

Kozákova 1965

Pro úplnost stejný prostor, spíše rostlinstvo místo krásných lokomotiv dne 6.6.2010:

Kozákova 2010

Po oddělení této části Kozákovy ulice vznikla tedy krátká spojnice mezi ulicí 5. května a autobusovým nádražím, která byla pojmenována Konopeova. Ulice nese jméno historické osobnosti, která se výraznou měrou zapsala do vývoje města. Je jím Paulus Konopeus, který byl zpovědníkem Albrechta z Valdštejna a byl iniciátorem založení zdejšího kláštera, kde také sám působil. Jeho výrazným dílem bylo mimo jiné sepsání a tisk čtyřdílné učebnice latiny na základě němčiny a češtiny. Proto také mimo jiné byl zakladatelem první českolipské tiskárny, která byla umístěná v prostorách kláštera.

Mapka - toto místo je zde

Takřka idylický obrázek z běžného provozu v oblouku trati mezi nádražími 26.7.1974:

464.042 v roce 1974

Stejná místa v podobě zachycené dne 10.1.2020:

Česká Lípa 2020

Budování podchodu z autobusového nádraží do ulice Bulharské asi okolo roku 1985:

Podchod 1985

Podchod po letech, zde 18. 2. 2010:

Podchod 2010
Celá tato dvojice snímků je dílem Jana Češky, kterému tímto děkuji za příspěvek.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.