Domů Festhalle

Ze starých pohlednic

Festhalle Tisk
Středa, 11 Červen 2008 09:38

Toto je místo se stavbou, o které existuje pramálo dnes známých informací. Pokusím se však zodpovědět dva základní údaje. Tedy kde přesně stavba stávala a v jakém období. Začnu s tím obdobím. S největší pravděpodobností byla tato slavnostní hala, či slavnostní pavilon, jak by se dalo rozumět pojmenování Festhalle, postavena roku 1905 u příležitosti pořádání krajských tělocvičných slavností v České Lípě. Tato akce byla pořádána německým tělocvičným spolkem, tak zvanými turnery, což byla německá obdoba, nebo spíše částečný předobraz, českého Sokola. Zakladatelem spolku byl Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852), kterému byl tento rok také odhalen pomník před dnešní průmyslovou školou u tehdejší Jahnovy ulice (více v článku Průmyslovka). Portrét F. L. Jahna nechyběl tak ani na pohlednicích, kterých bylo k akci vydáno několik. Akce se konala 22. až 24. července 1905 s oficiálním názvem „IXtes Kreisturnfest des Turnkreises Deutsch.Öesterreich”. Událost to musela být velkolepá, stejně jako akce pozdější, což naznačuje i následující pohlednice z roku 1905, kde je vidět před pavilonem zaplněné prostranství různými stánky a pouťovými atrakcemi. Jak také naznačují některé informace, dřevěný pavilon nebyl zcela nový, ale byl sem přemístěn z Lipska, kde se konávaly nejstarší světové veletrhy a v tomto období procházelo tamnější výstaviště rozsáhlou proměnou.

Festhalle der bürg. Bogen-Schützen 1905:

Festhalle 1905

K této pohlednici nemám srovnávací snímek, i když by se zřejmě z okna panelového domu v ulici 5. května pořídit dal. Zatím nevím komu to okno patří a také nechci procházet cizí byty. Tím se ale dostávám k umístění stavby. Zde jsem porovnáváním a hledáním v mnoha pohlednicích dospěl k jednoznačnému závěru. Tato pravděpodobně celodřevěná bouda, jak o ní píší domů vojáci z první světové války, stála v dnešním areálu TJ Lokomotiva v místech volejbalových kurtů. V levém dolním rohu je vidět zábradlí, které bylo u vstupu do areálu z kolem probíhající cesty, dnešní ulice 5. května. Místo vstupu je s dnešním vstupem na Lokotku totožné.

Výřez ze zmiňované pohlednice z roku 1905 vydané u příležitosti IXtes Kreisturnfestu:

Festhalle 1905

Festhalle s vojáky v roce 1915:

Festhalle 1915

Snímek z přibližně stejného místa dne 6. 3. 2008:

Sportovní areál 2008

Snímek je pořízen pouze z přibližného místa z prostého důvodu. Snažil jsem se, aby byl vidět jediný stojící záchytný bod dobového snímku. Jedná se o budovu v pozadí u levého okraje snímku. Toto je dnes opravený dům v ulici Vrchlického. První na pravé straně od ulice 5. května. Pokud bych snímek pořídil ze stejného místa, jako tehdy v roce 1915, dům by byl schován za buňkami volejbalistů a částečně také za posledním panelovým domem. Je sice pravda, že při použití první uvedené pohlednice z roku 1905 by záchytný bod byl zřetelnější, jedná se totiž o budovu Hlavního nádraží, ale zde mám zase problém s těmi cizími byty.

Tento prostor v ohybu železniční vlečky z Hlavního nádraží do bývalé stanice Mimoňské dráhy a pozdějšího lokomotivního depa, ležel přes ulici u spolkového domu a přilehlé louky místních lukostřelců. Dnes se jedná o areál TJ Lokomotiva přiléhající k ulici 5. května. V době první světové války zde byli ubytovaní vojáci a stavba již byla poznamenána desetiletím své existence. Jak je nakonec i dobře patrné z dalšího snímku.

Fronta na kafe 1915:

Fronta na kafe 1915

Na této pohlednici ze září 1915 píše jeden z vojáků rodičům domů, kromě pozdravení a rozloučení: „Zde máte ukázku jak jdem pro kafe”. Snímek pořídil fotograf Emil Lorenz z Panské uličky. Pořizování podobných fotografií bylo zde zcela běžné a zejména před odchodem do pole nechali se fotografovat celé bataliony, aby mohli vojáci poslat domů poslední lístek před odjezdem. Podle dalších lístků zdejší ubytování nebylo u vojáků příliš oblíbeno a vždy s radostí kvitovali přemístění do jiné ubytovny. Také vcelku logicky zde ubytovaní trpěli zimou v chladnějších obdobích.

Odhaduji, že stavba nepřežila válečná léta o mnoho a zcela jistě zmizela již v období meziválečném. Tento areál později také patřil místním sokolům a tělovýchově vlastně slouží dodnes.

Mapka - toto místo je zde

Ještě se vrátím k celkovému snímku předprostoru tehdejší Festhalle. Ta sice není vidět, ale naopak je pěkně zachycený celý prostor v ohybu železniční vlečky a za ní dokonce jedoucí vlak v úseku mezi hlavním a městským nádražím, kterému se více věnuji v rámci kapitoly o ulici Konopeova, stejně jako tomuto prostoru pozdějšího sokolského cvičiště v pohledu z druhé strany.

Tak zvaný Festplatz u Lukostřelce snad někdy okolo roku 1910:

Festplatz 1910

Po druhé světové válce byl toto prostor, kde mimo jiné i vznikal lehkoatletický oddíl. Byl zde vedle fotbalového hřiště lehkoatletický stadion s dráhou a tribunou, který sloužil v plné míře do výstavby nového stadionu u Ploučnice. Bylo tedy logické, že se zde konala i první poválečná spartakiáda v roce 1955.

První snímek zachycující pevné orientační body v pozadí:

Spartakiáda 1955

Snímek je z hlavní tribuny, ale i naproti bylo plno a nechybí ani heslo Spartakiádě Zdar:

Spartakiáda 1955

Na posledním snímku je jasně patrná nejvýraznější budova areálu dnes bývalého ZZN:

Spartakiáda 1955

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.