Domů Most

Ze starých pohlednic

Most Tisk
Úterý, 15 Červenec 2008 16:16

Most v Hrnčířské ulici

Jak se dá z mnohaletého vývoje usuzovat, toto místo na řece bylo tím brodem, kolem kterého vyrostlo na jedné straně město s hradem a na straně druhé osada hrnčířů. Jak se vyvíjela podoba dálkových, ale i místních komunikací, původní brod nahradil dřevěný most a později most kamenný. Kdy přesně to bylo není známo. Avšak první zmínky o zdejším mostu z kamene pocházejí přibližně z roku 1586. K původnímu kamennému mostu neexistuje pochopitelně žádná fotografie a bohužel ani celkové vyobrazení. Jen z popisu je známo, že byl v průběhu let přizdoben křížkem, jak bývalo ostatně častým zvykem. Jsou známy jen částečná vyobrazení, na kterých je patrné prosté provedení kamenného mostu bez sousoší, ovšem i na tomto mostě bývala umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Most přes řeku na pohledu ve směru toku řeky v roce 1901:

Polzenbrücke 1901

Pohled k mostu z jezu dne 19.1.2008:

Most 2008

První dobový snímek pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy řeku teprve čekaly velké úpravy v rámci její regulace. Tenkrát se ještě nejednalo o hlavní říční koryto, ale o tak zvaný Wedrichův kanál. Jeho směr toku k mostu nebyl kolmý jako dnes, ale řeka tekla mírně z jihu, což bude lépe patrné na snímcích z druhé strany. Také byl kanál podstatně užší a měl v těchto místech přibližně jen 5 metrů šíře. Ovšem již v té době je jasně patrné, že koryto bylo v tomto úseku svázáno kamennými zdmi, na kterých spočívala zástavba z okolních ulic Mostecké a Hrnčířské s přilehlými stavbami. Dodnes dochovaná budova na levém břehu náležela rodině Wedrichů, dnes oproti roku 1900 pouze s jednou přístavbou v prostřední části kolem narovnané řeky. O něco více se budově jí věnuji v článku Teta, jak se jí v době nejen předválečné říkalo. Budova na pravém břehu náleží ke komplexu kartounky patřící stejné rodině. Konkrétně tato budova vzala za své během regulačních prací po roce 1910, ale ostatní budovy kartounky i s továrním komínem přečkaly o mnoho let déle. Hlavní budova byla v období první světové války přeměněna na kasárna a zbořena byla v roce 1956. Pohledům na kasárna budu věnovat samostatnou kapitolu.

Partie bei der Wedrich`schen Fabrik z roku 1900:

Polzenpartie 1900

Stejný ale nekolorovaný snímek ze sbírky L. Kadlece pořízený před rokem 1900:

Most 1900

Stejná místa po mnoha proměnách zachycená 30. 3. 2008:

Most 2008

Přidávám ještě pohled z druhé strany mostu pro dokreslení jeho podoby a okolí z přelomu minulých století. Je zde jasně patrné, že za kamennými podezdívkami domů je břeh zpevněn již jen dřevěnými kůly a za okrajem pohlednice koryto pokračuje dále ve své mělké, klikatící se podobě a před mostem je koryto kanálu stočené k jihu, kde na pravém břehu stojí budovy Wedrichovy kartounky. Také je na obou dobových pohlednicích jasně patrno, že most již není kamenný. Ten byl několikrát poničen, jako například v roce 1779 a naposledy za katastgrofální povodně v roce 1881 a posléze nahrazen novým mostem v roce 1882. Nový most byl železný a vyrobila jej kladenská huť sv. Vojtěcha. S dílem kladenských železářů byli měšťané nejspíše spokojeni, protože ze stejné huti pocházel i další most na druhé straně Mostecké ulice dodaný o 14 let později.

Další výměna mostu byla završena v roce 1956. Protože další jediný most přes řeku, tedy ten svárovský, nebyl schopen po dobu výměny mostu tehdejší dopravu pojmout, bylo nutné vybudovat most provizorní. Zbudován byl o kousek dále po proudu a spojoval oba břehy v místech dnešního parku Dr. Milady Horákové. Snad i proto ještě dlouho po té a možná i dnes se objevují návrhy, aby právě tudy byla vedena doprava nově vybudovanou stavbou mezi spojkou k Sokolské ulici a ulicí ČSA, na místo dnes již nevyhovujícího a dožívajícího mostu v ulici Hrnčířské. Ovšem když byl most nově postaven, zcela bez zaváhání přečkal zatěžkávací zkoušky prováděné za pomoci vojenské tankové skupiny. Most je oproti svému železnému předchůdci zbudován z betonu protkaným železnými armaturami. Nový most je také širší a mírně změnil orientaci své osy, když se na hrnčířské straně odklonil od kostelíku. Most železný byl v přímém směru pokračováním ulice Mostecké a lomil se na levém břehu do ulice Hrnčířské. Naopak most betonový pokračuje v ose ulice Hrnčířské a lomí se na druhém břehu do bývalé ulice Mostecké. Jako malá upomínka na vzhled železného mostu zůstal plůtek přenesený z mostu na pravý břeh řeky směrem k jezu, který býval jako zábradlí pro chodce na okraji starého železného mostu.

Pohled proti proudu řeky po roce 1940:

most 1940

Pohled proti proudu řeky dne 30.3.2008:

most 2008

Při porovnání těchto dvou záběrů je vidět, že kromě zmizelé zástavby z pravého břehu, zde v levé části obou snímků, se toho příliš nezměnilo. Jen zeleň na březích o něco povyrostla, ale třeba zvlnění vodní hladiny je stále stejné. Nový snímek jsem musel pořídit před koncem vegetačního klidu, protože po té již se porosty na hladinou spojí v takřka neprůhlednou zelenou stěnu. Také jsem poměrně dlouho přemýšlel nad tím, jak tento článek pojmenovat. Nakonec jsem zvolil obecný název a uvědomil jsem si, že se tento most snad nikdy nijak nejmenoval. Nebo jsem na to prostě jen nenarazil. Trochu zvláštní u hlavního mostu ve městě, i když možná právě proto je to prostě „Most”.

Mapka - toto místo je zde

Pohled z mostu k západu před rokem 1915:

Most 1915

Pohled přes most poskytnutý L. Kadlecem k západu dne 20. 7. 1970:

Most 1970

Pohled přes most k západu dne 28. 2. 2015:

Most 2015

Na nejstarším snímku je mezi budovami na obou březích v dáli jasně viditelná budova městské nemocnice, pozdější nemocnice pod Holým vrchem, která dnes již řadu let jen chátrá. Most je na snímku pochopitelně železný. Na dalším snímku z roku 1970 je už most betonový a za ním tehdy nová přeložka silnice od křižovatky k soudu. Což byla podstatná zkratka původně plánované trasy hlavní průjezdní komunikace městem ve východo-západním směru, která měla pokračovat dle přesválečných plánů mezi tratě a podél té děčínské dále až nad Dolní Libchavu. Na posledním snímku jsou dva nestejně pořízené pohledy zprůměrované a dosluhující betonový most je po částečné kosmetické rekonstrukci viditelné zejména vyměněným zábradlím.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.