Domů Příměstské domky

Ze starých pohlednic

Příměstské domky Tisk
Úterý, 05 Srpen 2008 16:18

Altes haus beim Stadtpark - Starý dům u městského parku

Následující obrázky se neváží pouze k jednomu místu, ale jedná se spíše o ukázku domů, kterých na lipských předměstích stávalo několik. V okolních obcích, které jsou dnes součástí města, byly takovéto stavby běžné a také se jich tam dochovalo několik. Avšak přímo v České Lípě zůstal pouze jediný.

Altes haus beim Stadtpark na pohlednici z roku 1899:

Altes haus 1899

Starý domek u parku 19.7.2008:

Domek u parku 2008

Mapka - toto místo je zde

Domek zde stával s jistotou už v roce 1756 a někdy v následujících třiceti letech byl radikálně přestavěn či spíše postaven nový. Místo to bylo na samém okraji města u silnice do Horní Libchavy. Nikoli však zcela opuštěné. Na jedné straně byl umístěn středověký židovský hřbitov a na straně druhé přibližně od poloviny 19. století stál hostinec Údolí Josafath a ještě dříve dva dřevěné domy naproti přes ulici. Z hostince se později stalo Wedrichovo muzeum, k němuž náleží zídka v levé části dobové pohlednice. Na pohlednici zachycený domek má jistě bohatou historii, jen vyprávět. V letech 1857–1886 zde například bydlel Anton Schier, uváděný jako Stärkeerzeuger, což je výrobce škrobu. Takových a podobných výroben bylo kdysi ve městě také několik, ale nelze si představovat nějakou velkovýrobu. Za tu už by se dala považovat snad až například továrna na výrobu škrobu ve východní části Moskevské ulice v pozdějším areálu Nářadí. Před druhou světovou válkou v domku žila rodina Voglových s již dočista jinými povoláními.

Bauernhaus, tedy selské stavení na pohlednici z roku 1904:

Bauernhaus, tedy selské stavení na konci 19. století

Ono bývalé selské stavení ve stavu ze dne 31.7.2010:

Dřevěnka v Poříční ulici 2010

Použitá dobová pohlednice byla vydána v roce 1904 a její popis mě výrazně zmátl při identifikaci místa. Zavádějící je totiž popisový údaj Leipa, neboť domek se nalézá na Svárově a v době vydání pohlednice byl Svárov ještě stále samostatnou obcí poblíž Lípy. Ovšem i když k připojení Svárova k České Lípě došlo až v roce 1911, používali vydavatelé pohlednic pro pohlednice ze Svárova někdy prostě popisu lipského. Vždyť se ze Svárova pomalu stávalo českolipské předměstí a z tohoto místa bylo na okraj Lípy blíže, než do centrální části Svárova. Jedná se totiž o stále stojící domek v dnešní Poříční ulici číslo popisné 1007 na samotném severním okraji Svárova nedaleko řeky. Dřevěné stavení zde stálo s určitostí už v roce 1843 a lze předpokládat, že i o mnoho let dříve. Místo to bylo vcelku zajímavé, protože nedaleko byl dřevěný můstek přes řeku a kolem jdoucí cesta končila v dnešní Barvířské ulici. V předválečném období také tento domek adresně do této ulice náležel, ovšem ještě s názvem Rosengasse, Růžová. To už se také ale nejednalo o typické hospodářské stavení. Dům byl výrazně upraven okolo roku 1920, zejména část hospodářská, souběžná s cestou. Snad to souvisí i se změnou vlastníka. Před první světovou válkou totiž dům vlastnil Franz Förster a ve dvacátých letech už zahradník Jaroslaus Jantovsky. V období první republiky se majitel změnil minimálně ještě jednou, protože v letech třicátých dům vlastní Karl Schmelovsky, obchodník s obilím a zemědělskými produkty.

Základem k jednoznačné identifikaci místa opět napomohly tři objekty v pozadí v pravé části pohlednice. Zde se srovnaly těsně vedle sebe věž kostela Nanebevzetí Panny Marie na Mariánském předměstí, věž kostela Sv. Kříže a komín ze západní části areálu bývalého Benaru. Pokud by nepřibylo tolik stromů v cestě, tak na současném snímku by všechny tři objekty byly vidět, takto vykukuje jen prostřední z nich. A ten tovární komín je poslední stojící z devíti různých velikostí, které jsem napočítal v okolí centra města včetně pivovaru, na počátku 20. století.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.