Domů D.Libchavské hostince

Ze starých pohlednic

Dolnolibchavské hostince Tisk
Sobota, 06 Prosinec 2008 11:21

Název kapitoly opět není zcela přesný, protože v Dolní Libchavě byly v prvních desetiletích 20. století hostince čtyři. Jenže na pohlednicích se vyskytují zřejmě pouze dva, takže jen u těchto dvou se krátce zastavím. I když už ani jeden objekt neslouží pohostinské činnosti a už ani oba domy nestojí.

Franz Schifner`s Restauration okolo roku 1910:

Franz Schifner`s Restauration 1910

Opravdu přibližně podobný záběr z 27. 9. 2008:

Dolní Libchava 2008

V zobrazované době stály při cestě od Lípy na počátku Dolní Libchavy dva hostince, oba patřící Franzi Schiffnerovi, každý z jedné strany cesty. Ten větší v čp. 10 později v letech 30. patřil Antonii Schiffner. Odsud to bylo do města ještě kousek cesty, vždyť kromě několika ojediněle stojících domků začínala souvislá městská zástavba až za krajským soudem.

Schiffnerův hostinec v roce 1917:

Schiffnerův hostinec 1917

Stejná budova 27. 9. 2008:

Dolní Libchava 2008

Poměrně velká empírová budova byla ve druhé polovině 20. století rekonstruována pro státní podnik a nevyhnulo se jí tak pro tuto dobu typické vyhlazení fasády. K tomu přibyla změna štítu a i přes tyto zdánlivě nevelké úpravy působí stavba zcela jiným dojmem. Zde dlouhé roky sídlícím státním podnikem byla správa lesů, proto je pro mnoho obyvatel tento objekt znám jako lesní správa. V době první světové války i v obou těchto hostincích byly ubykace vojsk, jak naznačují rukou připsané poznámky na dobových pohlednicích, odesílaných právě zde ubytovanými vojáky.

Restauration zu Emaus v roce 1918:

Restauration zu Emaus 1918

Místo, kde stával hostinec Emauzy 27. 9. 2008:

Dolní Libchava 2008

Druhý hostinec, po kterém již nejsou v krajině žádné památky, stával ještě výše ve svahu nad ostrým ohybem silnice směřující ze svahu dolů k mostu. Tento hostinec měl také na rozdíl od protějšího i název, který nebyl odvozován od majitele. K pojmenování byl zvolen tehdy nikoli vyjímečně používaný biblický motiv, jímž bylo místo zvané Emauzy. To bylo místo kam podle biblického příběhu přišel po svém vzkříšení Ježíš a kde došlo k lámání chleba. Oba hostince byly v provozu ještě v celém období meziválečném.

Pro úplnost ještě doplním, že další dva hostince v Dolní Libchavě bylo možno nalézt v čp. 88 u Emila Puhla a v čp. 117, který patřil Josefu Sommerovi. Ten byl dalším oblíbeným výletním místem ležícím 10 minut od České Lípy, jak uváděla dobová inzerce, nabízející posezení ve stinné zahradě s možností konzumace piva, vína, teplých i studených pokrmů a další nabídkou.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.