Domů Wedrichova hrobka

Ze starých pohlednic

Wedrichova hrobka Tisk
Úterý, 14 Duben 2009 16:47

Ruhestätte der Familie Wedrich

Tedy přesný název této kapitoly by měl znít „Místo posledního odpočinku rodiny Wedrichových”, obecně řečeno hrobka téže rodiny. Tato drobná stavba byla, vlastně stále je, součástí hřbitova u kostela Narození  Panny Marie. Kostelu jsem se věnoval samostatně, kde jsem se také zmínil i o přilehlém hřbitově, ale nedávno se mi podařilo získat tuto pohlednici s dosti netradičním záběrem, neodolám tedy, abych tuto drobnost nepřipojil samostatně také. Jak již nadpis napovídá, jednalo se o hrobku podnikatelské rodiny Wedrichů, kteří působili v České Lípě po několik svých generací a nejznatelněji se zde zapsali jako majitelé továrny na výrobu potiskovaného textilu, ergo kartounu. Posledním v Lípě žijícím a také asi nejznámějším příslušníkem rodiny byl Heinrich Wedrich (*1835 — †1904), který po své smrti odkázal městu své sbírky i s budovou - viz kapitola Wedrichovo muzeum.

Pohlednice pochází z roku 1928 a jak je z ní patrno, kromě vzorně udržované stavby, bylo postaráno i o okolní areál hřbitova, kde byly v té době ještě zcela zachované náhrobky. Zásadní zlom nastává po druhé světové válce, kdy se stává hřbitov místem opuštěným, kam se zatoulají pouze volně pobíhající psi a děti sem konají dobrodružné výpravy. Prostor za kostelem je v průběhu následujících desetiletí i stále častěji využíván nedalekou Učňovskou školou k externí výuce, například branné výchovy. Také stavba hrobky chátrá, až se polorozpadlá dožívá změny společenského prostředí v posledním desetiletí minulého tisíciletí, kdy dochází k celkové rekonstrukci. Rekonstruován je i celý prostor kolem hřbitova v parkové úpravě a hrobka sloužila nějaký čas ke komerčním účelům. Ovšem obchod na tom byl asi podobně jako původní „obyvatelé” této drobné stavby, takže ta je nyní již několik let opuštěna. Potěšitelné však je, že se již alespoň nerozpadá...

Ruhestätte der Familie Wedrich v roce 1928:

Ruhestätte der Familie Wedrich 1928

Bývalá hrobka rodiny Wedrichových 14.3.2009:

Wedrichova hrobka 2009

Ještě krátce k pohlednici samotné. Ta byla v roce 1928 poslána z České Lípy do Žitavy. Mně se jí počátkem roku 2009 podařilo zakoupit a byla poslána ze Žitavy do České Lípy zpět, po 81 letech. To je návrat „pamětnice”.

Detail levého výklenku se soškou asi v roce 1930 a detail bez ozdob z 26.2.2011:

Hrobka 1930 Hrobka 2011

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.