Domů Unionka

Ze starých pohlednic

Unionka Tisk
Sobota, 08 Srpen 2009 09:34

Kapitolu o kavárně Union jsem sdružil společně s celým spodním koncem dnešní ulice Jindřicha z Lipé, dřívější Langestraße, čili Dlouhou ulicí. V prvním záběru se fotograf postavil se svým rozměrným aparátem na nožičkách kousek za ještě kamenný most přes Ploučnici a pořídil tak na konci 19. století snímek s pohledem směrem k náměstí:

Langestraße 1898

Ulice Jindřicha z Lipé dne 8.5.2008:

Jindřicha z Lipé 2008

Na dobovém snímku nestojí výrazná stavba kavárny Union, ale na jejím místě je ještě poměrně dobře vyhlížející jednopatrový rohový dům s drobnými krámky, na první pohled nijak nápadný. Avšak v roce 1904 byl tento dům společně s vedlejším domem směrem do ulice Sokolské nabídnut městem jako zchátralý k přestavbě. Domy zakoupila stavební firma John & Jisba a požádala záhy o povolení k demolici obou domů.

Reklamní pohlednice s vizí nové stavby a realita okolo roku 1915:

návrh 1907 Union 1915

Projekt předložený stavební firmou získal zlatou medaili na prvním libereckém veletrhu. Se stavbou bylo započato v roce 1906 a objekt byl uveden do provozu 3. srpna 1907. V třípatrové secesní budově bylo počítáno v přízemí se třemi obchody, v prvním patře s kavárnou a v horních patrech s kancelářemi a byty.

Čelní pohled na Unionku krátce po dostavbě a 19.7.2009:

Union 1907 Union 2009

V přízemí se rozčleněný prostor příliš dlouho neudržel a v roce 1913 zde vznikl druhý kinosál ve městě. Nenašel si však příliš pravidelných návštěvníků a brzy tak bylo možno místo kinosálu v přízemním jediném spojeném prostoru lze navštíviti železářství Leonard Kürschner. Toto železářství je zde až do roku 1945, kdy jej přebírá do národní správy F. Wortner a nabízí zde nástroje, kovové zboží, porculán, sklo, kuchyňské potřeby, včelařské a rybářské potřeby. V roce 1958 jsou tyto prostory přeměněny na samoobslužnou jídelnu. Ta zde skončila v roce 1979, kdy ji nahradila nedaleká jídelna U stadionu. Zároveň se mělo začít s rekonstrukcí prostoru na kavárnu s cukrárnou s denním provozem, což měl být začátek generální opravy celého objektu včetně bytových jednotek a vinárny. Tu již ale podnik RaJ nikdy neuskutečnil pro nedostatek volných finančních prostředků.

Café Union ze železného mostu v roce 1910 a bez mostu 8.5.2008:

Union 1910 Union 2008

Ještě jeden záběr z ulice, tentokrát i se staženými roletami na výlohách v přízemí. Na balkonku je patrný výrazný nápis CAFE upozorňující na provoz v prvním patře, který vlastně dal pojmenování celé stavbě, tedy Café Union. Je to také provoz, který fungoval nejvytrvaleji. S výjimkou nelehkých časů na sklonku let 80. a počátku 90., kdy nebylo zcela jasné zda Unionka spadne sama, nebo jí někdo pomůže. Naštěstí se podařilo vyřešit i nepovedené privatizační veletoče a tak se objekt stal v roce 1997 majetkem města a byl kompletně zrekonstruován. V minulosti kavárny mne zaujala drobnost, kdy v roce 1946 měl podnik 12 zaměstnanců a z toho nastálo zaměstnané 4 hudebníky. Asi zde muselo být opravdu živo. A nebo bylo více povalečů kavárenských?...

Dvě pohlednice vydané krátce po roce 1960:

Union 1960 Union 1960

Ke kompletnosti záběrů na kavárnu Union jsem zařadil i tyto dva záběry. Jednak zachycují stavbu v období samoobslužné jídelny, ale hlavně poměrně názorně zobrazují celkový prostor křižovatky, který byl ve vzrůstající dopravě poměrně sevřený a nedostačující. Je třeba si uvědomit, že se jednalo vlastně o centrální křižovatku města, protože ještě nebyl žádný ze silničních obchvatů hotov. Z Prahy na Rumburk se jezdilo Gottwaldovkou, tedy dnešní ulicí Jindřicha z Lipé, od Mimoně na Děčín a naopak se proplétalo městem podle nastavených jednosměrek, ale jednou z hlavních variant byla trasa Sokolskou ulicí. I proto bylo toto období , kdy měl vzhled kavárny Union namále. Nároží stavby bylo totiž jedním z vybraných, které mělo býti opatřeno průchodem pro pěší s možností rozšíření vozovky, jak bylo realizováno v Tetě nebo na rohu Moskevské ulice pod náměstím. Zde se tento záměr naštěstí neuskutečnil.

Most císařovny Alžběty s Unionkou v pozadí v roce 1907:

1907

Tento snímek je použit v dalších dvou kapitolách (Jindřicha z Lipé dolní a Alžbětin most), proto jej neopatřuji snímnkem srovnávacím.

Mapka - toto místo je zde

Parkoviště u Uranu, Prioru a Unionky na snímku J. Topinky z roku 1991:

parkoviště a Unionka 1991

Parkoviště u Banca, Andy a Unionky nikoli z nadhledu dne 7. 11. 2014:

Unionka 2014

Detail průhledu do Erbenovy ulice na snímku Jaroslava Topinky v roce 1991:

u Unionky 1991

Budova Unionky v roce 1991 a 7. 11. 2014:

Unionka 1991 Unionka 2014

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.