Domů Lada

Ze starých pohlednic

Lada Tisk
Pátek, 02 Říjen 2009 20:10

Jägersdorf - Lada

Prastará obec Lada, vlastně Jägersdorf nebo také česky Ledce, nebývala nikdy nějak velkou obcí, i když měla i svou příslušnou samostatnou osadu na úpatí Špičáku se stejnojmenným názvem. To ale neznamená, že by zde nebyly žádné zajímavosti a místa hodná zaznamenání. Některá z nich bohužel v plné své kráse pravděpodobně zaznamenána nebyla. Myslím například kamenný mostek přes údolíčko severně od obce, který vedl k Častolovicím a častolovickému hřbitovu. Pouze je díky nedávnému nálezu známo, že na něm byla minimálně jedna socha, konkrétně zpodobňující sv. Jana Nepomuckého, jehož torzo bylo nalezeno pod zbytky mostu. Lépe je na tom s dochováním své podoby zdejší kaplička, jež byla zachycena minimálně na jednom snímku použitém na pohlednici.

Kapelle in Jägersdorf bei Leipa krátce před rokem 1900:

Kaple 1900

Kaplička městské části Lada 23.8.2009:

Kaple 2009

Dnes se z této několik staletí staré stavby stává pěkná součást obce díky úsilí jejího majitele. Ale před několika málo lety zde stála takřka polorozpadlá ruina. Kaplička byla postavena v roce 1738, jak také značí nápis nad čelním oknem. Ve výklenku nad zmiňovaným oknem bývala soška Panny Marie, patronka kaple, neboť patronicium kaple znělo Neposkvrněného početí Panny Marie. Před sto lety stála u kaple ještě dřevěná zvonice, přístřešek pro hasičskou stříkačku a rostla zde stará lípa. Ta byla ještě v dubnu 1961 ošetřována, její stáří bylo tehdy odhadnuto na 400-600 let. Ale jak se později ukázalo, způsob ošetření nebyl zvolen příliš šťastně a lípě spíše uškodilo. Také se dnešních dnů tento pamětník starých časů nedočkal, na rozdíl od lip u Majdalenky. O kapli se lze více dozvědět zde Drobné památky - kaple Lada, kde je mimo několika dalších fotografií uveřejněn text stavebně historického průzkumu kaple Jaroslava a Michala Panáčkových.

Restaurant zur Schmiede přibližně v roce 1910:

Restaurant 1910

Motorest na Ladech v roce 1987:

Motorest 1987

Zde stávala rozlehlá budova, stav k 6.1.2009:

Břízky 2009

Dalším a hojněji se na pohlednicích vyskytujícím místním objektem, byl hostinec stojící ve svahu u silnice z Lípy do Boru. Vznikl zde nejpravděpodobněji po dostavbě císařské silnice v roce 1806. Na konci 19. století to bylo už vyhlášené místo se zahradní restaurací, kuželnou a nádherným prostorným sálem.

Zahrada hostince na výřezu z pohlednice z roku 1910:

Zahrada 1910

Sál u hostince ze stejné pohlednice, tedy okolo roku 1910:

Sál 1910

Hostinec přečkal období válečné, ale nepřečkal již období budování socialismu. Snímek z roku 1987 je převzat z dobového tisku a patří k článku, který pranýřuje špatný stav budovy v majetku TJ Nářadí stojící u mezinárodní silnice. Ani veřejné výzvy k nápravě budovu však nezachránily. Ještě v dubnu 1990 byl bývalý motorest Lada na zasedání rady MNV přidělen novému vlastníkovi, ale i přesto se zanedlouho propadla střecha a budova byla celá stržena. Jak je patrně patrno z posledního snímku v trojici, kde jsou již jen břízky.

Snímek Jaroslava Sršně z vrcholu Špičáku pořízený okolo roku 1980 s pohledem na celý prostor obce Lada, v popředí se silnicí do Nového Boru a stojícím motorestem u ní:

Lada 1980

Mapka - toto místo je zde

Silnice do Nového Boru pod Špičákem jak ji zachytil Jaroslav Topinka v roce 1967:

Silnice I/9 1967

Silnice do Nového Boru pod Špičákem zachycená 23.8.2009:

Silnice I/9 2009

I na poslední dvojici snímků je dobře vidět, jak se tato místa relativně nedávno ještě daleko za městem v posledních letech radikálně proměnila. Domky v pozadí jsou vlastně novodobým pozůstatkem kdysi k Ladům příslušné osady Špičák.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.