Domů Sokolská horní

Ze starých pohlednic

Sokolská horní Tisk
Sobota, 19 Prosinec 2009 21:41

Postgasse - Poštovní ulice

Dnešní Sokolská ulice je doložena k roku 1614 jako cesta podél hradního oblouku zvaná jako Dolní Klášterní příkop (Nieder Klostergasse), Dolní Zádušní příkop nebo také Dolní Mlýnský příkop, případně s přívlastkem u malého mlýna.  Roku 1860 dostala ulice pojmenování Postgasse, tedy Poštovní ulice a prostranství, ze kterého je pořízena fotografie, se říkalo Poštovní náměstí či plácek. Dříve Klein Mühl Platz, tedy náměstíčko U malého mlýna. Toto prostranství vlastně v té době ulici dělilo na ulice dvě. K dnešní Unionce je v té době ulice označována jako Kleine Mühl Gasse. V roce 1945 byla tato ulice, již jako jeden celek,  přejmenována na Sokolskou. Možná je až s podivem, že tento název vydržel i následujících 40 let, nabízelo se zde spíše něco jako ideologicky správnější Spartakiádní nebo Cvičenců. Možná by pomohlo i doplnění jednoho „o” na konci, ale možná si jen soudruzi nevšimli. Tyršovi následovníci mohou tak být rádi, že se na ně myslelo i v časech, které jim moc nepřály. Ostatně název Spartakiádní ulice byla použita po pět let pro zde odbočující ulici ke stadionu.

Toto je místo, které se mi fotilo velice těžko, protože pokud by jsem se postavil na stejné místo jako fotografové před sto lety, nebylo by na fotografii vidět takřka nic. Prostor sice není zastavěn, spíše odbourán, jen ve výhledu překáží vyvýšený záhonek s křovisky a malými stromy. Proto bylo nutné poodstoupit do trochu jiného úhlu.

Postgasse v roce 1899 (pohlednici laskavě zapůjčil Libor Kadlec):

Postgasse 1899

Postgasse na pohlednici z roku 1909:

Postgasse 1909

Pohled do Sokolské ulice z trochu odlišného místa 25.8.2007:

Sokolská 2007

Prostor po zásadní rekonstrukci zachycený 26. 8. 2018:

Sokolská 2018

V levé, západní, řadě domů scházejí dnes tři čísla popisná, i když je to vlastně původních pět objektů. Prvním číslem popisným je scházející číslo 286, kde bývaly původně tři domy. V prvních dvou domech scházejícím,  výše v kopci, byl hostinec Ve zlaté lodi. V originálu „Im goldenen Schiff”, který dostal povolení k výčepu piva 7.5.1827. V roce 1847 zde hostinec vystřídal poštovní úřad, který se později přestěhoval do novostavby na náměstí. Po té byl hostinec obnoven, ale již pod názvem U staré pošty, Zur alten Post. V té době byl hostinec již provozován jako zájezdní a ubytovávali se zde hojně venkovští obchodníci s vepřovým v době trhů. Hostinec měl proto velký dvůr se stájemi. Známa je také zpráva, že už v roce 1880 jezdil odtud tak zvaný omnibus ke každému vlaku Severní dráhy. Hned vedle stával menší dům, kde byl již počátkem 18. století hostinec U veselých husarů, tedy Gasthaus Beim lustigen Husaren. O provozu v obou hostincích vypovídá zpráva z roku 1835, kdy zde byla roční spotřeba 50 sudů piva U husarů, kdežto vedle Ve zlaté lodi to bylo jen 40 sudů. V roce 1905 majitel hostince U staré pošty dům zrekonstruoval, lépe řečeno adaptoval přízemí a dostavěl patro, vlastně nyní již u dvou původních domů. Nedlouho na to objekt zakoupil August Stolz. Zároveň koupil i vedle stojící dům s hostincem U veselých husarů, který nechal roku 1908 strhnout a na tomto místě přistavěl další část hotelu Stará pošta, čímž vznikl jeden celek, pozdější dům s jedním čp. 286. Po této rekonstrukci se roku 1913 v hotelu nabízí 31 pokojů. V roce 1938 bylo druhé patro pronajato jako kanceláře a v době druhé světové války zde sídlily německé úřady. Po válce zde sídlila Okresní jednota živnostenských společenstev, v roce 1946 se již jmenující Svaz čs. řemesel, Ústřední svaz obchodu, sekretariát Spotřebního družstva Severočeská Včela, Krajská odborová rada, sekretariát KSČ a v přízemí Hostinec „Dům Svobody - restaurace Pošta”. Z původního hotelu byla obnovena již pouze tato restaurace, naposledy známá pod názvem U stadionu. Před uzavřením v roce 1982 byla nejdéle v provozu samoobslužná jídelna v dolní části objektu, jejíž vnitřní prostor osvěžoval fotbalový výjev na stěně. Její otevření po kompletní rekonstrukci bylo uskutečněno začátkem října 1979 jako náhrada za jídelnu v přízemí Unionky, která byla už tehdy určena k renovaci. Jídelna tedy fungovala pouze 3 roky a napovídá to skutečnosti, že demolici objektu si vyžádaly až následky stavební činnosti v sousedství.

Hostinské domy před spojením, po rekonstrukci hotelu v roce 1905:

Postgasse 1905

Konečná podoba Hotelu stará pošta v roce 1910:

Hotel Alte Post 1910

Záběr vztažený k první pohlednici, ale pořízený 3.5.2009

Sokolská 2009

Objekt částečně nahradila novostavba domu s obchodními prostorami, ale větší část místa původně zastavěného je dnes prázdná. Na konec této řady domů se ještě vrátím v kapitole o dolní části Sokolské ulice.

Na pravé straně z prvního zde uvedeného snímku Poštovní ulice, je dům číslo popisné 263. Dnes je zde pizzerie, ale v letech 1911-1914, zde v domě krejčího Zackeho, měl svou dílnu fotolitograf Antonín Ulbricht (*1880 - †1969). Tato řada domů začínala rohovým domem u ulice Tržní, který nesl čp. 250, kde sídlil převážnou část první poloviny 20. století řezník a uzenář Heller, později výrobna polotovarů. Dále bychom v této ulici ještě narazili na firmu Bandážisty Feixe v čp. 256, obchod s lihovinami fy Gleissner v čp. 258, ale také Puškařství Heyer v domě čp. 272, dnes zbořeném. Tuto živnost dostává 14. února 1946 do národní správy Jan Kupec, kterému je povoleno přemístění živnosti do vhodnějších prostor v domě číslo popisné 253, takřka na druhý konec ulice. Ten zde nabízel veškeré potřeby pro myslivce a v roce 1947 zde zavedl výrobu asfaltových holubů. Jan Kupec je odvolán z funkce nár.správce k 7.1.1950, kdy byla k tomuto datu uvedená firma začleněna do n.p. Mototechna. Tím se z obchodu stala prodejna loveckých zbraní a střeliva národního podniku Mototechna s vedoucím prodejny Janem Kupcem. Vedoucí prodejny Jan Kupec umírá 18. ledna 1951 a zejména díky myslivcům je mu vystrojen opravdu velkolepý pohřeb.

Pohřební průvod s J. Kupcem před jeho obchodem v lednu 1951:

Sokolská 1951

Stejná místa dne 4. 4. 2009:

Sokolská 2009

Popostoupíme ještě o kousek výše, vlastně vystoupíme z ulice na Jeřábkovo náměstí a nahlédneme do Sokolské ulice vlastně v době relativně nedávné. V době, kdy už si dnes snad ani nevpomeneme na bezhlavá bourání, A přeci. Psal se rok 1993 a pan Jaroslav Topinka využil poslední možnosti zachytit severní část Sokolské ulice v podstatě ještě v historické podobě. Po té již nenaplněné komerční plány proměnily prostor po velkém rohovém domě s celou jižní částí Tržní ulice v několikaleté rumiště, od roku 2012 alespoň částečně s parkovou úpravou.

Pohled do Sokolské ulice z Jeřábkova náměstí 6. 6. 1993:

Sokolská 1993

Pohled do Sokolské ulice z Jeřábkova náměstí 1. 11. 2014:

Sokolská 2014

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.