Domů Loretánská ulička

Ze starých pohlednic

Loretánská ulička Tisk
Čtvrtek, 14 Leden 2010 21:58

Zde jsem si dovolil v názvu použít zdrobnělinu ulička, neboť se jedná o jednu z nejmenších pojmenovaných vymezených prostor sloužících k možnosti přesunu osob po našem městě. Menší je snad už jen Kostelní ulice. V Loretánské ulici nikdy nestál žádný dům adresně, ale zcela bezvýznamná ulička to také nebyla. Byla spojnicí mezi ulicí Paní Zdislavy, původně Zádušní ulicí, a prostorem pod klášterní zahradou, kudy se také chodilo do Vísky za řekou, dnes Dubické ulice a dále třeba k nádraží.

Dolní část Loretánské uličky přibližně v roce 1980:

Loretánská ulička 1980

Dolní část Loretánské uličky 11.7.2009:

Loretánská ulička 2009

Mapka - toto místo je zde

Ulička je prvně v písemnostech jménem zmiňována roku 1785 jako Lauretagassel. Od roku 1945 se užívá pochopitelně už jen českého tvaru. Pohnutka k pojmenování uličky je v tomto případě zcela zřejmá, stojí totiž za klášterní zdí od roku 1698. O Loretánské uličce jsem se ještě za mých školních let dozvídal, že je nejlépe v celku zachovanou starodávnou ulicí ve městě, včetně původního vydláždění. Ať už to bývala tehdy pravda, nebo ne, dnes už je tomu zcela jinak. Ostatně dolní část uličky zmizela úplně, jak je patrné z předešlých snímků, i když průchod je zde stále. V minulosti  byl této uličce také připisován starý název Raingasse, jako například na mapě města z roku 1910, ale jedná se patrně o mýlku, neboť takto pojmenována byla původně ulička mezi domy pozdějšího truhlářství Zinke v Sokolské ulici (viz Sokolská ulice) vedoucí do těchto míst pod klášterní zahradou. Od Sokolské ulice také mezi klášterní zdí a korytem řeky přicházela k Loretánské ulice Pobřežní, neboli Ufergasse, dnes ulice Boženy Němcové. Do této ulice také patřil dům, stojící do roku 1932 na nároží s uličkou Loretánskou, na rohu blíže ke stadionu. Tam co dnes stojí „technický domek plynařů”. Z druhé strany k tomuto domu sbíhala se po svahu stezka lidově zvaná Wiesenbergel, někdy oficiálněji uváděná jako Wiesensteig.

Pěšina mezi ulicí Pod Holým vrchem k Loretánské uličce přibližně v roce 1965:

Wiesenbergel 1965

Přesně v těchto místech je násep silnice mezi křižovatkou a soudem, ale k orientaci snad pomůže domek v pozadí za zdí, což je onen plynařský objekt. Tato cestička i Loretánská ulička se takřka sbíhaly pod svahem, kde navazovaly společně na cestu k Vísce, tedy k dnešní Dubické ulici. A pochopitelně zde byla lávka přes Ploučnici, která se stáčela až do těchto míst.

Lávka přes Ploučnici před rokem 1900:

Lávka 1900

Umístění lávky bylo asi tak 50 metrů jižně pod silničním mostem u brány do stadionu a jednalo se o hlavní říční koryto. Vlastně v těchto místech jediné, neboť rozvětvení Ploučnice se sbíhalo tehdy za malým mlýnem u Sokolské ulice.

Trošičku novější pohled do těchto míst na snímku Jaroslava Topinky v roce 1968:

Most 1968

A ještě lávka z východní strany s domem číslem popisným 308 v pozadí stojícím v ulici Pod Holým vrchem. Mezi stromy vykukují i řadové domy ze začátku oné ulice. Na svahu pod domem je dnes zahrádkářská kolonie nad stadionem se zbytky původní pěšiny, tedy její horní části.

Lávka před regulací řeky zachycená v roce 1907:

Lávka 1907

Přidávám snad trochu osvětlující snímek s celkovým záběrem tohoto prostoru focený od náspu tratě a publikovaný v roce 1940:

Weisensteg 1940

Kromě jasně rozeznatelného areálu kláštera, lze velice dobře rozeznat budovu truhlárny Zinke u Sokolské ulice. Pod Klášterem stojící dům je přesně u vyústění Loretánské uličky a patřily k barvírně látek. Poslední podobu dolní části Loretánské uličky ještě těsně před stavbou Kulturního domu je zachycena na snímku z roku 1983:

Loretánská 1983

Snímek je použit z Facebookové stránky Česká Lípa - mé rodné město s laskavým svolením autora FB profilu.

Stejná místa zachycená dne 20. 2. 2015:

Boženy Němcové 2015

Doplňuji ještě dvojici snímků, na kterých je celkový pohled do výše popisovaných míst. Oba snímky z různých období jsou pořízeny z náspu železniční tratě. Z velké části se jedná o areál Městského stadionu, o kterém jsem se zmiňoval v kapitole Ploučnice u stadionu.

Podoba luk u Ploučnice nedlouho po její regulaci, zde okolo roku 1930:

Ploučnice 1930

Stadion z tratě nedlouho po dostavbě, zde okolo roku 1960:

Stadion 1960

Pokus o přibližně stejný záběr ze 7.8.2008:

Stadion 2008

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.