Domů Merkur

Ze starých pohlednic

Merkur Tisk
Pondělí, 21 Červen 2010 16:07

Hotel Merkur

Budova hotelu Merkur není až přespříliš historickou stavbou, ale troufám si tvrdit, že většina „lípáků” má k tomuto objektu nějaký vztah. Přeci jen to bylo po dlouhé roky jediné místo, kde se odehrávaly plesy, taneční kurzy, odpolední čaje, taneční zábavy a podobné veselice. Nakonec je to i poslední ze sálů klasického střihu s galeriemi, který se v našem městě dochoval. Ovšem Merkur není jen sál, ale také restaurace a hotel, jak je uvedeno od samého počátku v názvu. Stavbu se rozhodl postavit českolipský stavitel a architekt Josef Uhlíř. Tehdy se jednalo o místo na tak zvaně zelené louce, kde nejblíže byly domy z Dubické ulice. Přípravy byly dokončeny roku 1928 a tak na začátku roku 1929 žádá stavitel magistrát města o následující: „Podepsaný žádá za laskavé odstranění části ohradní zdi na křižovatce Eichaerstrasse a Autoumfahrstrasse, jakož i zarovnání části plotu, který tvoří roh do Autoumfahrstrasse. Tuto úpravu žádá z toho důvodu, že tato ulice jest nejvýhodnější pro dopravu materiálu pro stavbu hotelu. Prose o brzké vyřízení, znamená s projevem úcty Josef Uhlíř podepsán vlastnoručně. Architekt - stavitel, v České Lípě 3. ledna 1929”.  Eichaerstrasse je Dubická ulice a Autoumfahrstrasse jinde uváděná s pravopisem Autoumführungsstrasse, je budoucí Kozákova, která byla ovšem ještě před válkou oficiálně nazvána ulicí Rennstrasse, tedy Pomezní ulice. Z plánku ke stavbě je patrno, že se počítá s vytvořením nového náměstí od hotelu až ke Körnerově ulici, dnešní ČSA. O pár let později na předpokládané náměstí byla umístěna stavba Tyršových škol a z celého prostoru tak zbylo jen dnešní parkoviště před hotelem.

Hotel Merkur krátce po dostavbě v roce 1930:

Merkur 1930

Hotel Merkur v podobném záběru již v zástavbě dne 6. 6. 2010:

Merkur 2010

Kromě naprosté proměny okolí se mírně změnila i samotná stavba. V čelní stěně zmizel balkonek a dveře pod ním. V prostoru sálu byly zazděny dveře u podia a v přízemí osazena velká okna. Ani budova nesloužila po celou dobu svého života původnímu účelu. Stavbu vlastnila rodina stavitele, ale v předválečných letech hotel provozoval Antonín Rogl. Hotel se nabízel jako nejbližší u nádraží s lidovou kuchyní, nápoji, pečlivou obsluhou a v klidném prostředí. U položky nejbližší by se dalo ještě diskutovat o Bahnhofu, ale víme jak je to s reklamami. Za války byl provoz hotelu přerušen a objekt sloužil například i jako provizorní lazaret. Vždyť škola v sousedství byla taktéž přeměněna v posledních letech války na nemocnici. I v poválečných letech byly prostory objektu využívány k různým účelům pro nedostatek vhodnějších míst ve městě. Budovu získává v roce 1945 do provisorní národní správy Komunistická strana, která v roce 1946 přenechává ubytovací část hotelu Úřadovně sociálního pojištění v České Lípě. Sama si ponechává sál, kuželník a přilehlou část dvora, což ale také už v roce 1949 předává do správy spotřebnímu družstvu Severočeská Včela. Na dvoře je v roce 1969 vybudováno 11 řadových garáží, ale dnes si možná už málokdo vzpomene, že se jedná o přebudované původní kolny z roku 1931. Úřadovna sociálního pojištění ubytovací prostory adaptuje v letech 1946 a 1947, kdy zde vznikají zejména lékařské ordinace, ponejvíce zubní. Adaptaci prováděl stavitel Josef Uhlíř.

Reklamní pohlednice ze 60. let:

Merkur 1965

V padesátých letech jsou ordinace přesunuty do vhodnějších prostor, jako například do zrekonstruované budovy bývalé Občanské záložny na rohu Mánesovy ulice s ulicí Čs. armády. Hotel tak prochází generální opravou v letech 1958 až 1960 a začíná zase plnit svou původní funkci. Druhá etapa GO hotelu je zahájena v roce 1962.

Reklamní pohlednice okolo roku 1970 a na ní pan vrchní Radek Janeba:

Merkur 1970

Proti fotografii hotelu po dostavbě ještě přibyl vedlejší dům číslo popisné 1609. Ten v letech 1936 až 37 staví jako nájemní dům architekt a stavitel Rudolf Uhlíř z Děčína. Zadavatelem bylo České obecně prospěšné stavební družstvo pro Českou Lípu, které stojí i za budováním rodinných domů na Slovance z let dvacátých a třicátých. Zajímavostí je, že od roku 1955 stavitel Rudolf Uhlíř upozorňuje MNV na nutnost oprav domu, které po roce 1960 provedl komunální podnik města. V té době je Rudolf uváděn jako bratr Josefa, takže shoda příjmení stavitelů obou budov není čistě náhodná.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.