Domů Povodeň 2010

Ze starých pohlednic

Povodeň 2010 Tisk
Pátek, 20 Srpen 2010 21:32

Rozhodl jsem se udělat mapou sérii snímků k jedné historické události, která proběhla teprve nedávno. Tou událostí není nic jiného než velká voda z 8. srpna 2010. Historie povodní na Ploučnici je velice bohatá, ale od provedení regulace Ploučnice z let 1908 až 1916 velká voda přímo v České Lípě nijak zásadně život neovlivňovala. Dokonce řeka od té doby nikdy již nevstoupila do Hrnčířské ulice, kde bývala před úpravou koryta častým návštěvníkem. I přesto, že výška vodní hladiny byla od provedení regulace nejvyšší zaznamenaná, voda nevystoupala do Hrnčířské ulice ani tentokrát. Ale příliš nezbývalo. Úplně jiná situace byla bohužel ve sklepních prostorách domů v okolí a v Dubické ulici obecně. Ochráněno bylo úpravou koryta území mezi Svárovským mostem a lávkou u stadionu. Před a za tímto územím bylo koryto Ploučnice přeci jen příliš mělké na takový příval vody. A podstatně horší byla situace v okrajových částech České Lípy a v celém okolí při Ploučnici a jejích přítocích.

Povodeň 2010

Na přiloženém grafu publikovaném na stránkách povodí Ohře je zcela jasně patrný průběh povodní, které si vysloužili přezdívku bleskové. Bezprostřední příčinou byly vydatné srážky, během kterých na celém území povodí horní a střední Ploučnice spadlo přes 100 mm srážek na metr krychlový. Takové množství příroda prostě není schopna pojmout a tak se tato voda prohnala korytem Ploučnice a jejím okolím. Nejvyšší zaznamenanou hodnotou na vodotěči před mostem u Tety bylo 236 cm oproti 18 cm bežného stavu letní hladiny. Přesná hodnota množství vody protékající v onu chvíli dne 8. srpna okolo 19. hodiny jsem se pokusil několikerým porovnáním a výpočtem zjistit a mým laicky fundovaným odhadovaným průtokem je téměř 200 m3 za vteřinu. I když správcem toku byla stanovena menší a stále se zmenšuje, čímž se pro mne oficiálně uváděný údaj stává nevěrohodným. Dále uvádím bežný letní průtok, který má hodnotu 2,5 m3 za vteřinu. Kulminační vlna, která byla druhým vrcholem povodně, dostala jméno Mimoňská, proto jsem také mezi snímky zařadil několik fotografií pana Jaromíra Mayera z Mimoně. Více jeho snímků můžete shlédnout na jeho stránkách zde. Nutno však dodat, že se na množství vody v Ploučnici velkou měrou přičinily i přítoky Svitávky z okolí Zákup a Dobranovského potoka.

Do galerie snímků mi přispěl svými fotografiemi dále Jaroslav Topinka a Petr Fletcher ze Stružnice. Mezi obrázky jsou tak zachyceny i partie u Heřmaniček, potoka Šporky a Ploučnice na začátku Stružnice. Další snímky ze Stružnice naleznete zde. Dodatečně doplněné snímky Šporky na začátku Dolní Libchavy poskytl p. Luňák včetně snímků normálního stavu oněch míst.

Zde je galerie snímků:

 

 

 

Pokud máte snímky nebo jiný dokumentační materiál z této povodně a chcete pomoci s dokumentací události pro Státní okresní archiv v České Lípě, můžete své snímky posílat s pokud možno co nejpřesnějším popisem času a místa na mailovou adresu Vlastivědného spolku Českolipska: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Případně zaslat zprávu s nabídkou při větším datovém objemu, aby bylo možno se na předání konkrétně domluvit. Předem všem děkujeme.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.