Domů Městský park Altánek v parku

Ze starých pohlednic

Altánek v parku Tisk
Sobota, 06 Listopad 2010 11:11

Na svahu nad parkem byl roku 1882 zřízen hudební pavilonek s litinovou konstrukcí, která možná díky použitým materiálům dřeva a litiny může vzdáleně připomínat typická nádražní nástupiště, nikoli však samozřejmě tvarem. O jeho zbudování se zasloužil taktéž vlastivědný spolek Excursionsclub. Původně zde bylo vyhlídkové místo, ze kterého byl krásný výhled nejen na celý prostor parku pod ním, ale také na západní část města až na Holý vrch. Později pochopitelně začaly výhledu bránit vzrůstající stromy a altánek tak sloužil už jen občasným hudebním produkcím, odpočinku korzujících, ale také za pěkného počasí školním hodinám žáků z nedalekého státního gymnasia.

Altánek v městském parku okolo roku 1910:

Stadtpark 1910

Altánek v Městském parku po 100 letech dne 2. 10. 2010:

Městský park 2010

Altánek byl původně jen zastřešeným výhledovým místem orientovaným k parku pod ním, jak je zcela patrné z prvního dobového snímku. Kolem vede jen zpevněná cestička, ale okolí není nějak výrazně upraveno. Hezky patrné je to z následující dvojice snímků, při pohledu z altánku okolo roku 1900. Výraznějším zásahem bylo až zřízení Paudlerova památníku v roce 1907 a zejména úprava studánky u altánku zřízením Mohauptovy kašny v roce 1924. Asi tři týdny před pořízením novodobého snímku byla na Mohauptově kašně opětovně osazena pamětní deska, tentokrát náhražka z nekovového materiálu.

Pohled z altánku v parku v roce 1900:

Stadtpark 1900

Pohled z altánku v parku ráno dne 2. 10. 2010:

Městský park 2010

A doplňuji to pohledem v obráceném gardu na pohlednici z roku 1898:

Altan 1898

Stejná místa, jinéroční období jednoho teplého únorového rána dne 20. 2. 2015:

Altánek 2015

Další snímek zase dokládá, že původní výhled musel být rozhodně lepší než dnes. Stejně tak se i v současném porostu těžko hledá totožný bod k pořízení stejného záběru.

Altánek v Městském parku okolo roku 1905:

Stadtpark 1905

Altánek v Městském parku 19. 9. 2010:

Městský park 2010

Další podsvahový pohled z doby, kdy pod svahem ještě nebylo umístěno seskupení kamenů s Císařským sloupem. A na svahu byly umístěny pouze nízkorostoucí keře.

Altánek v Městském parku po roce 1900:

Stadtpark 1900

Altánek v Městském parku 20. 5. 2009:

Městský park 2009

Posledním záběrem na altánek je snímek z let padesátých, kdy byl ještě na střeše osazen původní bleskosvod a park nebyl jen obyčejným městským parkem.

Altánek ve Stalinových sadech okolo roku 1950:

Stalinovy sady 1950

Altánek v městském parku 2. 10. 2010

Městský park 2010

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.