Domů Palackého náměstí

Ze starých pohlednic

Palackého náměstí Tisk
Úterý, 14 Červen 2011 20:44

Schillerplatz - Palackého náměstí

Prostor mezi státním gymnasiem a kostelem Narození panny Marie, odkud se rozbíhají čtyři komunikace, byl 15. února 1905 pojmenován Schillerplatz, tedy Schilerovo náměstí. Jistě to mělo souvislost se stoletým výročím úmrtí tohoto německého spisovatele, básníka a dramatika Fridricha Schillera (*10. 11. 1759 — † 9. 5. 1805). Od roku 1945 nese plácek pojmenování Palackého po českém historikovi a spisovateli Františku Palackém (*14. 6. 1798 — † 26. 5. 1876). Typický příklad mechanismu záměn jmen veřejných prostor v roce 1945, kdy se většinou zachovával obor osoby, po které ta či ona ulice nesla jméno. Náměstíčko, nebo spíše větší křižovatka, dělilo Mariánskou ulici na dolní a horní a ve skutečnosti je dělítkem mezi starou částí a novější částí. O tom samostatně v ulici Mariánská dolní a horní. Po obou stranách také stojí významné stavby, kterým také věnuji samostatné kapitoly. Je to dnešní Učňovská škola a kostel Narození panny Marie.

Palackého náměstí zachycené na pohlednici odeslané v roce 1948:

Palackého nám. 1948

Palackého náměstí zachycené 26. 7. 2008:

Palackého nám. 2008

Pokud odmyslím vše co jsem vyjmenoval a čemu věnuji samostatné kapitoly, už zbývá jen samotná silnice z bezprostředním okolím. Zde na starším snímku je například poměrně dobře viditelný plot u vstupu na hřbitov při kostelu. Dnes již naprosto zmizela část mezi schodištěm a kostelem. I ten zdá se nebyl krátce po válce v ideálním stavu, stejně jako schody před kostelem. I dům mezi Mariánskou a Lužickou ulicí, dnes U spojů, měl úplně jiná okna, ale i domu se více věnuji v kapitole ulice U spojů. Na jižní straně plácku však došlo k zásadní změně. Během příprav na výstavbu roztroušeného sídliště Střed, zde konkrétně ve směru k Mikovcově ulici, kam byly umístěny tři panelové domy s jedním výměníkem, byly odstraněny dva řadové domy pod školou. Dále k ulici Mikovcově byl zbořen domek u zahradnictví, kamenosochařství a dům číslo popisné 515. Stalo se tak mezi lety 1975 a 77.

Poslední řadový dům čp. 544 adresně na Palackého náměstí v roce 1975:

Palackého nám. 1975

Stejný prostor, ale 6. 3. 2011:

Palackého nám. 2011

Poslední řadový dům patřil adresně na Schillerplatz a na první pohled nebyl ničím vyjímečný. Ale každý předmět, dům či osoba má svůj příběh a nejinak tomu bylo jistě i u tohoto domu. Není mi známo zase příliš, ale přeci jen pár střípků ano. Dům pocházel přibližně z roku 1860 a zbořen byl v roce 1975.  V domě se narodila a vyrůstala pozdější sochařka Johanna Maierová - Michelová (* 1874), která byla například autorkou bronzových desek na pomnících A. Paudlera a F. Mohaupta v nedalekém parku. Dům hned vedle, dnes také neexistující, měl přídomek Bolestné Panny Marie. Domů s podobnými jmény bylo ve městě několik. Souviselo to převážně s objektem zasazeným do fasády. Zde to nemusela být nutně soška, ale třeba jen obrázek. Ale to opravdu spekuluji, pravý důvod tohoto pojmenování neznám. Každopádně dům to před demolicí taktéž neuchránilo a místo se stalo opravdu tak trochu bolestným.

Pohled do Mariánské ulice asi okolo roku 1940:

Frauenstraße 1940

Pohled do Mariánské ulice ráno 25. 6. 2010:

Mariánská 2010

Průhled Palackého náměstím do Mariánské ulice okolo roku 1960:

Palackého náměstí 1960

Průhled Palackého náměstím do Mariánské ulice dne 6.3.2011:

Palackého náměstí 2011

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.