Domů Úvod k tiskovinám

Ze starých pohlednic

Dobové tiskoviny Tisk
Čtvrtek, 29 Únor 2024 20:15

O České Lípě a okolí nevycházejí a nevycházely jen velké knihy. Vznikla spousta malých dílčích tiskovin všeho druhu, brožurek, a krátkých prací vydaných tiskem. A právě pro náhled do takové skupiny tisků utvářející zachycení dané doby, kdy vznikaly, má sloužit tato sekce. Nečiním si ani ambice vypracovat jejich kompletní seznam se stručným obsahem. Pouze přiblížit takové, které má autor (tedy já) k dispozici. A to nejsou zdaleka všechny, protože nejsem instituce jako například muzeum či archiv, ale obyčejný sběratel pohlednic a sem tam něčeho dalšího se vztahem k našemu městu na severu Čech.

Jednotlivé články v této sekci nejsou v žádném případě šířením dobové propagace, zejména u tiskovin vydávaných po roce 1945, které byly zejména ideologickými tiskovinami. Záměrem je retrospektivní pohled jednak na dobovou rétoriku, ale také na faktické události v dané době.  Díky tomu se dá sledovat vývoj města a okolí a také lze s časovým odstupem hodnotit údaje tehdy uváděné. Dvojnásob to platí o plánech. Celou sekci jsem rozdělil na dvě období - před rokem 1945, nebo spíše předválečné tiskoviny, a po roce 1945. Zároveň lze články z tohoto menu brát jako jistý přehled tiskovin pro výběr k dalšímu studiu.

Jako první z tiskovin byl vložen Volební program v České Lípě na léta 1976 — 1981 a jako druhou tiskovinou průvodce výstavou z roku 1927:

Volební program 1976 - 1981 Hraničáři 1927

Třetí v řadě představuji drobnou brožurku z pera pana Vojtíška s názvem česká Lípa - Stručný průvodce sedmi stoletími z roku 1982:

Průvodce sedmi stoletími 1982

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.