Domů Úvodník
Úvodník Tisk
Pondělí, 04 Únor 2008 14:23

Tyto stránky jsou věnovány především mému rodnému městu, ale i okolí. Snažím se nastavit zrcadlo doby tváři našeho města zmítaného vichry v klokotu dějin ve století dvacátém. Dále snad již bez zbytečných frází a srozumitelněji. Na těchto stránkách se hodlám věnovat historii města, hlavně však obrazům z dob minulých. Tyto webové stránky jsou čistě mou soukromou iniciativou! Prezentují pouze mé názory, mé vlastní snímky a materiál mi poskytnutý několika nezištnými a laskavými dárci či zapůjčiteli, kterým patří velký dík. Všichni jsou uvedeni na počátku článku Použitá literatura. Nechci těmito stránkami duplikovat stránky města či ostatních oficiálních institucí, spíše se chci podělit o věci, které mne samotného zajímají. Pochopitelně rozsah obsahu je limitován mně dostupnými zdroji. Zde se otvírá prostor pro spolupráci každému, kdo má podobné zájmy a na podobě těchto stránek by se chtěl podílet. Měly by se zde tedy objevovat spíše drobné zajímavosti, kdy budu čerpat zejména ze sbírky starých pohlednic. Tato má záliba byla ostatně prvotním impulsem k vytvoření tohoto webu. Snad se mi podaří, pokud možno z větší části, zmapovat podobu České Lípy a její proměny v časovém rozpětí přibližně posledních sta let.

Jistě jednou z prvních otázek, která Vás napadne, bude, proč zrovna tento, pro někoho možná trochu komplikovaný, název domény (webových stránek). Důvod není nikterak nacionalistický. Spíše naopak. A z části je důvod zcela prozaický. Předně domény, s dnes běžně používanými modifikacemi jména města, jsou již zaregistrované. Druhým důvodem a vlastně i hlavním, je symbolika celého názvu domény, podle mého zcela přesně odrážející realitu historického vývoje města, zejména v období, kterému se zde chci věnovat nejvíce. Tedy realitě českého města s většinovým obyvatelstvem německy hovořícím. A které že to bude období? Odpověď lze hledat ve vzniku a rozvoji fenoménu obrázkových dopisnic, tedy pohlednic, alias čumkaret objevujících se od konce století páry. Pokud to mohu zde takto použít, i když svou oblíbenou fyzikou se zde zabývat opravdu nehodlám. Naopak zřejmě nejvíce použitých pohlednic bude z počátku dvacátého století, kdy pohlednice zaznamenaly ohromný rozvoj. V záhlaví jsem použil archaičtějšího fontu písma, kde je písmenko L takové, jako na starých pohlednicích. Znalci jistě ale objeví, že celý nápis není v jednotném fontu. Tento poklesek jsem provedl záměrně, protože k tomu správnému L patří typické švabachovské s, které je dnešnímu běžnému člověku těžko čitelné. Další poklesek jsem si dovolil použitím městského znaku z dobové pohlednice konce 19. století (to je to s tou párou), který ovšem neodpovídá přesnému heraldickému vyobrazení našeho městského znaku.

Odpovědi na výše naznačené otázky, či nedokončená vysvětlení a nejen na ně, najdete postupně v příslušných oddílech a jednotlivých článcích. A samozřejmě i spoustu dalších, snad i zajímavých informací.

Stránky jsou členěny do samostatných oddílů či kapitol a případně i pododdílů, podle zvoleného tématu. Pod názvem „Vzkazy“ se skrývá prostor pro Vaše poznámky, kam může každý napsat svůj názor, postřeh nebo jakoukoli doplňující informaci. Zde si vyhrazuji právo neomezeného demokratického cenzora a příspěvky, odporující mým morálním zásadám, si dovolím odstranit. Za takové určitě ale nebudou považovány příspěvky kritické, ba naopak i takové velice vítám. Zkrátka zdravá a konstruktivní kritika není zapovězena. Také mne můžete kontaktovat, nebo cokoli sdělit, na můj ímejl Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jiří Kratochvíl - majitel domény a obsahový autor, není-li uvedeno jinak.

 

A ve stručnosti co zde najdete:

Kategorie a články:

  1. Ze starých pohlednic: měla by to být procházka po našem městě plynoucím časem minimálně s jednou pohlednicí či fotografií nejpozději z období první republiky v kontrastu s dnešní realitou. Vždy doplněno různě obsáhlým textem souvisejícím s danou lokalitou či tématem.
  2. Historie: zde jsou především faktografické údaje věnované České Lípě a okolí.
  3. Okolí: materiály věnované zajímavým místům v okolí vymezeném zhruba bývalým okresem.Na tuto kapitolu mám bohužel stále méně času a proto zde něco přibyde jen velice vyjímečně.
  4. Významné osobnosti: seznámení s významnými rodáky a osobnostmi města, maximálně však do období druhé světové války. Žádné dnešní „celebrity“ zde nenajdete.
  5. Použitá literatura: jak se sluší a patří uvedené zdroje, ze kterých převážně čerpám, stejně tak výčet ochotných lidí, kteří mi poskytli jakýkoli materiál.
 
Copyright © 2021 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.