Domů Použitá literatura

Ze starých pohlednic

Použitá literatura Tisk
Čtvrtek, 07 Únor 2008 13:56

Všechny informace k textům jsem někde vyčetl.  Zde jsou uvedeny zdroje, ze kterých jsem čerpal. Jedná se pouze o tištěné zdroje. Z internetu pochází také pár drobností, ale ty uvádím vždy u daného článku, většinou i s odkazem.

Ovšem na začátek seznamu nejdříve uvedu poděkování těm, kteří mi nezištně a ochotně poskytli fotografie či materiály k uveřejnění na těchto stránkách:
Jakub Ambrož, Hedvika Čechová, Jan Daněk, Zdeněk Dobrý, Václav Hodinka, J. Juhaňáková, Libor Kadlec, Radim Kunc, Ladislav Moučka, Radim Paclt, Jaroslav Panáček, Michal Rádl, Robert Rak, Evžen Skála, Magdalena Sobotová, Jaroslav Sršeň, Jaroslav Topinka, Helena Votápková.
Děkuji...

Adreßbuch und Wohnungs-Anzeiger für die Städte B.-Leipa, Niemes und Haida. Vydáno tiskárnou Carl Jache’s Wwe. Tannwald 1907.
Adreßbuch für die politischen Bezirke B.Leipa, Niemes. Vydal: Nowey & Schneider, Warnsdorf 1924.
Adreßbuch der Stadt u.d. Orte des Gerichtsbezirkes Böhm. Leipa 1935 - tisk tiskárna Bergmann B. Leipa, duben 1935.
Česká Lípa - Marie Vojtíšková, Jaroslav Panáček. Vydalo MNV Č. L. a Severočeské nakladatelství v roce 1976.
Českolipsko - Marie Vojtíšková, Rudolf Novotný. Vydalo Krajské nakladatelství v Liberci roku 1957.
Českou Lípou krok za krokem - Ladislav Smejkal. Vydala Magdalena Sobotová v roce 2005.
Häuser~Verzeichnis der Stadt B. Leipa - vydal Městský úřad,tisk Johann Künstner 1914
Historický lexikon obcí České republiky 1869 — 2005 - kolektiv autorů ČSÚ, 2 svazky. Vydalo Nakladatelství Daranus 2006.
Hrad Lipý - PhDr. František Gabriel, vydala Společnost přátel starožitností v nakladatelství UNICORNIS Praha v roce 1997.
Hrady okresu Česká Lípa - František Gabriel, Jaroslav Panáček. Vydalo nakladatelství Argo v roce 2000.
Chytilův místopis ČSR, 2. aktualizované vydání z roku 1929. Vydal Alois Chytil. Zdroj http://www.zanikleobce.cz/.
Jména ulic v České Lípě - ing. Jaroslav Panáček. Vydalo Město Česká Lípa v roce 1996.
Leipaer Adreßbuch von Josef Hamann. Vydal a tiskl Josef Hamann 1877.
Mapa čísel popisných - Geodézie ČS. Vydal Městský úřad Česká Lípa v roce 1996.
Místní dráha Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká Kamenice : ing. Luděk Čada, Jan Koutný, ing. Radek Sedláček, ing. Jiří Strnad. Vydalo Vydavatelství dopravní literatury v roce 2001.
Názor, čtrnáctideník pro Českou Lípu vycházející v letech 1990 — 1994. Vydavatelka Magdalena Sobotová. Zde zejména seriály Českolipské hostince - J.Panáček, Cechy a společenstva - M. Sovadina. Stavební vývoj města, Zeleň a pomníky a několik dalších článků L. Smejkala.
Nejstarší osídlení severních Čech - Petr Jenč, Vladimír Peša. Vydalo Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě v roce 2000.
Osídlení českolipského okresu ve světle archivních dokladů - M. Vojtíšková a kolektiv okr. archivu. Vydal Okresní archiv Česká Lípa v roce 1978.
Podivuhodné příběhy Lékařského domu - Marie Vojtíšková. Vydalo Vydavatelství END v roce 1999.
Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa - Lucie Kracíková, Jan Smetana. Vydala Společnost přátel starožitností v Prace v nakladatelství UNICORNIS Praha v roce 2000.
Sborníku společnosti přátel starožitností č. 3, rok 1992 - Vydalo Národní muzeum v Prace a Společnost přátel starožitností
Správní vývoj českolipska - Miloslav Sovadina. Vydal Státní okresní archiv Česká Lípa v roce 1998.
Stalo se na severu Čech 1900/2000 - Roman Karpaš a kolektiv. Vydalo Nakladatelství 555 v roce 2001.
Stará Česká Lípa - Ladislav Smejkal, ing. Jaroslav Panáček. Vydala Magdalena Sobotová. Obě vydání.
Třicet let budování Českolipska. Vydalo OV KSČ a ONV v České Lípě v roce 1975.
Už dlouho nejel žádnej vlak - Zdeněk Šindlauer. Vydalo Vydavatelství END v roce 1999.
Vlastivědný sborník Bezděz 1990, číslo 1. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 1994, číslo 2. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 1995, číslo 3. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 1998, číslo 7. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 1999, číslo 8. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 2002, číslo 11. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 2005, číslo 14. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 2006, číslo 15. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Vlastivědný sborník Bezděz 2012, číslo 21. Vydal Vlastivědný spolek českolipska.
Volební program v České Lípě na léta 1976 - 1981. Vydal MNV v České Lípě.
Z dějin České Lípy - Jaroslav Panáček, Marie Vojtíšková, Ladislav Smejkal. Vydala Magdalena Sobotová v roce 1999.
Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech - Jiří Úlovec. Vydalo nakladatelství Libri v roce 2000.
Zpravodaj města 1984—1992 - Měsíčně vydával MNV a později Městský úřad Česká Lípa.
Židé v České Lípě - Marie Vojtíšková. Vydalo nakladatelství VEGA v roce 1999.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.