Domů Havlíčkova ulice

Ze starých pohlednic

Havlíčkova ulice Tisk
Středa, 13 Únor 2008 13:59

Havlíčkova ulice - U sadů - Parkstraße

Dnešní ulice Havlíčkova je zmiňována poprvé již v roce 1711 jako Příkopy střepů - Scherbelgraben. Původ je neznámý, ale snad to mohlo souviset se smetištěm na okraji města, či nedalekou cihelnou. Na počátku 19.století je ulice zmiňována také jako Neumannova, což byl majitel největšího měšťanského domu v ulici. V tomto období se však ulice úředně  jmenuje Úvoz - Hohle Weg či také Hohlweg. Obě pojmenování jasně dokládají charakter terénního položení ulice, jež je patrné i dnes, zejména v severní části. Terénní profil je zde vymodelován vytékajícím potůčkem z Cihlářského rybníčku, jenž byl před započetím budování parku v místech jeho jižní části. Později byl tok potůčku odveden k západní části městských hradeb. Od roku 1877 po vybudování parku nese ulice název U sadů - Parkstraße. V roce 1945 ulice získává dnešní pojmenování Havlíčkova. Používané pochopitelně již pouze v české variantě.

Pohled do ulice U sadů na pohlednici prošlé roku 1908:

Parkstraße 1908

Havlíčkova ulice na snímku E. Jarošové těsně před demolicemi na konci roku 1974:

Havlíčkova 1974

Snímek G. Scheinerta zachycuje stav před výstavbou 22. 4. 1976:

Havlíčkova 1976

A pohled stejným směrem 22.4.2007:

Havlíčkova ulice 2007

V severní části stály nejvýše jednopatrové domky, stejné jako v navazujících ulicích Roháče z Dubé, dnes již neexistující Besední a vrchní části Klášterní ulice. Přestože u některých tomu tak opravdu bylo, jako celek byla tato zástavba zřejmě i částečně tendenčně označována za chudé domky pracujících s nízkým standardem bydlení, snad pro ospravedlnění pozdější úplné likvidace a vytvoření prostoru k budování panelových domů s byty standardního standardu kotcovitého typu. Původní zástavba byla zbořena v roce 1975, ale jistě to šlo vyřešit i citlivěji s ohledem na zachování atmosféry místa vytvářené staletí. A nejen zde.

Naprosto jedinečně zachycená chvíle Jaroslavem Topinkou dne 20.6.1979:

Havlíčkova 1979

Současný pohled ze 7.2.2009:

Havlíčkova 2009

V jižní části je po levé straně vidět část samostatně stojícího domu mezi prostranstvím před Sokolovnou a dnes již neexistujícím vyústěním ulice vedoucí mezi dnešní Pátovou a Průmyslovou školou. Tento dům byl jediným, který stával na této straně ulice od Sokolovny na sever. Sokolovně a Průmyslové škole se budu věnovat samostatně. Dále byl již volný prostor, později dětský park. Dnes na svahu nad severní částí Havlíčkovy ulice stojí Domov mládeže do kterého se přestěhovali žáci a učňové žákovského domova v Žukovově ulici (Paní Zdislavy) dne 1. února 1961. Kapacita byla 308 lůžek a domov se stal druhým ve městě vedle internátu v Bendlově ulici.

Pohled do ulice z jihu okolo roku 1920:

U sadů 1920

Pohled do stejných míst 19.5.2007:

Havlíčkova ulice 2007

Ne zcela přesné místo avšak dokumentující stav před demolicemi koncem roku 1974:

Havlíčkova 1974

A ještě se vrátím ke srovnávací fotografii. Přiznám se, že mne neexistence zmiňované budovy na levé straně a podobnost domů na straně pravé natolik zmátla, že jsem původně nafotil místo na úplně jiném místě. Porovnejte si rozdíly a pokud člověk připustí nějaké stavební úpravy, které by po tolika letech jistě nebyly nemožné, záměna je na světě. Obvzláště když na vzhledu domů na správném místě opravdu ke změnám došlo.

Havlíčkova ulice 2007

A klukovsky oblíbený tryskáč s úplnou ulicí na snímku Miroslava Kleina z roku 1965:

Mig 15 a Havlíčkova ulice 1965

A takto vypadala tato místa 16. 4. 2010:

Havlíčkova 2010

Ulice U sadů z dívčí školy okolo roku 1915:

Parkstraße 1915

Havlíčkova ulice na rozhraní staré a nové zástavby z Průmyslovky 8. 4. 2011:

Havlíčkova 2011

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.