Domů Hostinec U města Hradce

Ze starých pohlednic

Hostinec U města Hradce Tisk
Čtvrtek, 14 Únor 2008 09:29

Hostinec U města Hradce - Gasthaus Stadt Graz

K přiblížení tohoto objektu jsem se rozhodl ještě jednou použít pohled na pivovar. Na dobovém snímku je v pravé části roh budovy hostince U města Hradce. Myslím, že tato pohlednice lépe vystihne umístění stavby, než kdybych pořídil fotografii novinového stánku u vrátnice nemocnice, který stojí zhruba v místech přístavby hostince.

Pohled na pivovar na pohlednici prošlé roku 1916:

Pivovar 1916

Pohled na stejnou budovu 13.5.2007:

Bývalý pivovar 2007

A ještě obdobný záběr z období před rokem 1977:

u pivovaru 1975

Snímek ze druhé poloviny 19. století s hostincem U Štýrského Hradce:

Hostinec u Štýrského Hradce 1880

Toto je pohled na budovu hostince někdy okolo roku 1910 pravděpodobně i s majiteli:

Hostinec okolo roku 1910

Stejný prostor dne 24. 10. 2020:

pod nemocnicí 2020

A ještě boční pohled směrem ke Staré Lípě před rokem 1900:

Hostinec 1895

K dalšímu zobrazení stavby hostince jsem nevybíral z pohlednic při této příležitosti většinou publikovaných, ale vybral jsem pohlednici i se záběry interiéru. Jak je patrno z pohlednice, rok 1626 byl udáván jako doba vzniku hostince. K původní roubené budově byla ještě roku 1847 dostavěna zděná přístavba.

Pohlednice pocházející z období okolo roku 1940:

Hostinec okolo roku 1940

Před rokem 1850 patřil hostinec rodině se jménem Gratz, jejichž jméno nesl. Nařízením z roku 1852 bylo zakázáno, aby hostince nesly jména majitelů. Zde tak tedy majitelé využili slovní hříčky, kdy české označení Štýrského Hradce jest Graz a vznikl tedy hostinec U města Hradce. Po smrti Bernarda Gratze byl hostinec v držení příbuzné rodiny Böhmů až do roku 1945. Po tomto roce nebyl již provoz hostince obnoven a budova byla zbořena roku 1977 v rámci příprav na stavbu nové nemocnice na vyvýšenině za hostincem.

Stavba bývala nejstarší dřevěnou stavbou ve městě. Bývala také oblíbeným místem schůzek různých spolků. Od spolků studentských, přes řemeslnické až po setkání spolku komunistického. Ti zde ve třicátých letech konali schůze na téma „Co jsem viděl v Sovětském svazu”.  Já tam sice nebyl, ale můj děda ano, když pracoval za první republiky u cirkusu, a vždy říkal, že v Sovětském svazu skáčou blechy dva metry vysoko. A to je téma opravdu na několik setkání…

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.