Domů Kostelík u parku

Ze starých pohlednic

Kostelík u parku Tisk
Pátek, 15 Únor 2008 11:23

Naproti Wedrichovu muzeu přes Střeleckou ulici, dnešní Roháče z Dubé, byl na okraji městského parku v roce 1927 postaven kostel německé Evangelické církve augšpurského vyznání. První ucelené návrhy na vzhled stavby a úpravu prostranství na okraji parku poblíž stojící budovy 496 byly předloženy v roce 1926. V březnu následujícího roku byly již stavebním úřadem města schváleny podrobné plány ke stavbě.Tak mohl být v červnu 1927 slavnostně položen základní kámen ke stavbě, kterým je pravděpodobně kámen s oním letopočtem napravo od vstupního schodiště. Stavba byla definitivně dokončena o rok později. Autorem návrhu je českolipský architekt Richard Brosche (*2.2.1884 Janův Důl u Osečné †22.10.1965 Aalen in Württemberg). Jeho specialitou byly veřejné sály, jak dokládají další Broscheho stavby z té doby, tedy kino Alhambra v Ústí nad Labem (1927), kino Lípa v Duchcově (1928-9) a městské kino v Trutnově (1929).

Ke kostelíku dnes patří vedlejší budova číslo popisné 496, která slouží jako fara. Tento dům však stál prokazatelně dříve než kostelík. Podle úředních záznamů tato stavba pochází z roku 1882. Již dlouho před tímto rokem byl však pozemek zastavěn, ale tehdy dochází ke změně majitele a přestavbě do dnešní podoby. Tím novým majitelem byl advokát JUDr. Ferdinand Bartel, starosta města v letech 1885 - 1895. Po něm dům vlastnila Anna Bartel a to až do druhé světové války. Dům tedy patří ke kostelíku až od poválečných let.

Toto je jeho podoba z pohlednice prošlé poštou v roce 1934:

Kostelík okolo 1930

A taková byla situace dne 14.4.2007:

Kostelík 2007

Kostelík a ani prostředí kolem se moc nezměnilo. Pouze stromy povyrostly, cestička vlevo také dnes již není a přístupová alej je zarostlá. Jen přes ulici schází rozložitá budova Wedrichových sbírek a knihovny.

Po válce převzala kostelík Církev Československá husitská a na počátku šedesátých let se začala potýkat s nutností opravy budovy. Protože sama tato církev neměla dostatek finančních prostředků na potřebné opravy, byl objekt v roce 1962 nabídnut MNV k adaptaci na obřadní a smuteční síň. Odpověď z Městského národního výboru přišla však až v roce 1968, jenže mezitím se majiteli kostelíku podařilo získat finanční prostředky k opravě z jiných zdrojů, takže z dohody sešlo.

Zimy bohaté na sníh byly v letech 30. i v roce 2010, jen lavičky jsou jinde:

Okolo roku 1930 14.2.2010

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.