Domů Křižovatka u soudu

Ze starých pohlednic

Křižovatka u soudu Tisk
Pátek, 15 Únor 2008 11:30

Děčínská ulice - Bredschneiderstraße

Ještě jednou se vracím ke stejným místům, kterým jsem se věnoval v článku Roh Děčínské a Holákové. Z tohoto důvodu vynechávám dům v levé části snímku - pivnici a koloniál Antona Rösslera. Vrátil jsem se k tomuto místu zejména proto, že je na následujících snímcích lépe vidět rozmístění budov a šíře silnice v porovnání s dneškem. V pojmenování si tato ulice drží menší zvláštnost, které si možná pozornější čtenář všiml v již zmíněném článku. Ulice byla pojmenována po starostovi města Bredschneiderovi nejen ještě za jeho života, ale i v době jeho starostování.

Křižovatka pod soudem ve 20. či 30. letech minulého století:

Dvacátá léta pod soudem

Křižovatka pod soudem 22.4.2007:

Pod soudem 2007

Na snímku v pravo je dobře viditelná vila, původně místního významného stavitele druhé poloviny 19. století Josefa Posselta, z roku 1882. Po roce 1945 zde sídlil notář Dr. Ladislav Šíša (†1967). Proto se dnes také můžeme setkat s označením vily po této známé osobnosti českolipského českého kulturního života. Vila mívala zelinkavou barvu a zbořena byla roku 1981 za pomoci buldozeru v rámci stavby sídla okresního výboru KSČ, lidově nazývaného Bílý dům pro svou barvu obkladů.

Snímek pořízený panem Jaroslavem Topinkou dne 26.5.1980:

Posseltova vila 1980

Podobný pohled krátce po demolici vily s výzdobou k oslavám výročí 600. let udělení městských práv konaných v roce 1981:

Bílý dům 1981

Stejná místa zachycená dne 7. 4. 2011:

Pod soudem 2011

Na snímku je zachycen i reklamní monument místního závodu národního podniku Vagónka Poprad, který neodmyslitelně v onom období k tomuto místu patřil. Pro osvěžení paměti dodávám, že se jednalo o zkosený hranolovitý jehlan protknutý otevřenou dlaní s plošinovým železničním vozem nesoucím písmena VČL, tedy Vagónka Česká Lípa. Vše zastřešovalo bolševické nářadí v barvách třešní. Obelisk se symboly komunistické strany a proletářského internacionalismu věnoval okresnímu městu n. p. Vagónka Česká Lípa k 30. výročí osvobození naší země Sovětskou armádou.

Pro barevné osvěžení připojuji snímek přibližně z roku 1982:

VČL 1982

Zde se ještě vracím k Posseltově vile se zdí obíhající její zahradu ve stavu 26.5.1980:

Posseltova vila 1980

Přesně v místech původní vily byl cituji: „31. října 1987 za přítomnosti delegace ÚV KSČ vedené tajemníkem ÚV KSČ Vasilem Bilakem, za účasti delegací z družebních okresů Hainichen a Alexandrov, slavnostně odhalen pomník V. I. Lenina v nadživotní velikosti. Socha je dílem manželů Ludvíka a Boženy Kodymových. Toto prostranství mělo být nadále využíváno k slavnostním shromážděním pracujících a manifestacím, nebo také k slavnostnímu aktu přísahy pionýrů jako na přiloženém snímku z 5. 11. 1987”. Jak pravil dobový tisk.Už instalace sochy byla provázena skandálem, neboť sochu bylo možné jeřábem uchytit pouze za krk, což evokovalo oběšení velikána a nebylo to tak po chuti některých uvědomnělých přihlížejících soudruhů. A lidová tvořivost fungovala i nadále a díky umístění u výpadovky na Děčín a poloze jeho ruky byla socha záhy označována za stopaře. Nestopoval dlouho a byl odvezen opačným směrem. Na svém zasedání z 12. dubna 1990 rada MěstNV uložila Technickým službám sejmutí sochy s následným uložením do depozitáře, než se najde kupec. Avšak bronzová masa Vladimíra Iljiče  je kdesi v depozitáři uložena dodnes.

Snímek Fr. Pokorného z Městského zpravodaje pořízený 5.11.1987:

Lenin 1987

K dokreslení zdejšího místa ke konci 19. století, ještě připojím jeden unikátní dobový snímek. Jedná se o pohled na hostinec zvaný „Chaloupka strýčka Toma”, tedy „Onkel Tom's Hütte”, pojmenovaný podle románu americké spisovatelky H.B.Stoweové, který vyšel roku 1852. Stavba stávala přesně v místech vyústění pozdější Arbesovy ulice, jak je i patrno z pozice Posseltovy vily viditelné v pozadí. Stavba jednak zužovala profil probíhající komunikace a také bránila vzniku nové ulice natolik, že musela být, ještě před stavbou budovy nového krajského soudu, zbořena i s přilehlou stodolou. Stalo se tak zřejmě v prosinci 1894, nebo začátkem roku 1895. V porovnání s předešlými dobovými snímky si jistě každý jednoduše představí zdejší stav před koncem 19. století. U pravého okraje snímku umístěné schodiště, zde bylo ještě v letech sedmdesátých a zbytek kamenné zdi je tam ještě dnes u zahrady školky v Arbesově ulici.

Chaloupka strýčka Toma

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.