Domů Nemocnice

Ze starých pohlednic

Nemocnice Tisk
Pondělí, 18 Únor 2008 12:00

Okresní starobinec - Siechenhaus.

Na sklonku prvního desetiletí 20.století byl na vršku za pivovarem u cesty do Písečné postaven okresní starobinec. Ústav vznikl za podpory bankéře Alfréda Sommera a otevřen byl 2. prosince 1908 k příležitosti šedesátého výročí vlády císaře Františka Josefa I. Tím také vznikla nová ulice, roku 1910 pojmenovaná U chorobince. Ač se v ústavu jistě choroby vyskytovaly, budova sloužila především jako starobinec a to spíše pro movitější klientelu, která byla schopna si zaplatit pobyt v krásném prostředí za městem, kde nescházely záhonky s květinami i zeleninou, knihovna s čítárnou, společná jídelna a ústavní kaple. V roce 1945 byl změněn název ulice, kdy dostala název  “U starobince”. Toto pojmenování vydrželo do roku 1960 a tehdy byl zvolen dnešní název se zdravotnickou tématikou, tedy Purkyňova. V poválečných letech se stávala stále naléhavější potřeba výstavby nové nemocnice, jak navrhovala lékařská obec. Ovšem v roce 1950 bylo na zasedání Okresního národního výboru rozhodnuto o přebudování starobince pro nemocniční účely, čímž se odsunula výstavba zcela nové, moderní nemocnice o mnoho dalších let. V roce 1961 byla dokončena rekonstrukce za 4 582 000 Kčs a byly sem přemístěny z nemocnice Pod Holým vrchem oddělení chirurgické a porodnické, čímž se zvýšila kapacita lůžek na 135 a dalších 80 lůžek na novém interním oddělení. Při jeho budování bylo pamatováno na Makarovské metody, která napomáhá k osvěžení duševního stavu pacienta.

Siechenhaus v 10. letech 20. století:

Okresní starobinec 1910

Pohled stejným směrem za chladně slunné neděle 29.4.2007:

Okresní nemocnice 2007

V průbehu času docházelo k postupným modernizacím a v sedmdesátých letech byly v nově postavených pavilonech oddělení chirurgie, porodnice, oddělení epidemiologicko-hygienické a rentgenologické. I přesto bylo jasné, že nemocnice v žádném případě nestačí potřebám bouřlivě se rozvíjejícího regionu s náběhem těžby uranu. Proto byl v rámci volebního programu na léta 1976 - 1981 představen projekt na výstavbu nové nemocnice. Byl vyroben a vystaven i model nové nemocnice, který byl ještě nedávno (nevím jak nyní) k vidění ve Vlastivědném muzeu. Na tomto modelu je počítáno i se starou budovou nemocnice, ale tak jak nebyl areál dobudován celý, tak to dopadlo i se starou budovou. Základní kámen ke stavbě nové nemocnice s poliklinikou byl slavnostně položen 10. září 1976. Stavbu realizovala jugoslávská firma Union Ingeneering Beograd podle plánů vytvořených Zdravoprojektem. Na konci 6. pětiletky v roce 1981 byla předána provozuschopná budova nemocnice. V roce 1982 poliklinika a v roce 1983 pak pomocné provozy. Mnohé dodělávky a dovybavení trvalo dalších mnoho let a pokud mohu mluvit za sebe, mám pocit, že „nová” nemocnice nebyla zcela dobudována do dnešních dnů.

Budova staré nemocnice přestala sloužit krátce po otevření nemocnice nové v roce 1981 a v roce 1982 byla zbourána nejdříve křídla, či pavilony, vybíhající z nejstarší čelní části stavby, která byla pro údajný špatný technický stav zbourána o pár let později také. Zmizela tak jedna výrazná budova, snad i z některých  pohledů dominanta předměstí a byla nahrazena novou výraznou stavbou. Dnes už utopenou v hejně paneláků v pozadí.

Přidávám ještě fotografii modelu nemocnice z volebního programu na léta 1976 - 1981:

model okresní nemocnice 1976

Starou cestu do Písečné, či spíše její část, lze velice dobře rozeznat na východní straně sídliště Špičák, v místech kde se stýkala s ulicí Špičákovou. Dnes upravené jako cyklostezka. Velice dobře viditelné ve verzi historické mapy v připojeném odkazu.

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.