Domů Ploučnice U stadionu

Ze starých pohlednic

Ploučnice u stadionu Tisk
Pondělí, 18 Únor 2008 14:21

Tentokráte jsem použil pohled na město od jihozápadu. Konkrétně od řeky, z míst dvou železničních mostů přes vodu. V pravé části záběru je zadní část budov továrního areálu s vchodem z Dubické ulice naproti Domu humanity. Areál byl pobočkou kartounky Arnolda Rosenthala. Po válce získal tyto budovy i s ostatním majetkem Rosenthalovým podnik vyrábějící ruční nářadí, známý pod jménem Nářadí či Narex, který zde zřídil svou slévárnu. Dnes sídlí v areálu firma SP Plast. V levé části jsou rozlehlé louky, na kterých se sušilo seno ještě v letech padesátých minulého století. Na starém snímku je viditelná také lávka, po níž je na pravém břehu řeky stále nástupní vyvýšenina.

Pohled k městu od jihozápadu s tehdy novým řečištěm na pohlednici z roku 1928:

U slévárny 1928

Pohled stejným směrem 13.5.2007:

U slévárny 2007

Doplňuji pro porovnání snímek z velké vody 8. 8. 2010:

Ploučnice 2010

Mapka - toto místo je zde

Na současném záběru toho pro vzrostlou vegetaci moc vidět není, jak je ostatně v okolí celého městského toku řeky všude. Před regulací řeky zde bylo koryto velice mělké a klikatící se Ploučnice z nízkých břehů se často rozlévala. Zachyceno je to například na snímku z pohlednice zapůjčené Jakubem Tomsou.

Dörfl mit Hochwaser, Víska s vysokou vodou 1900:

Dörfl mit Hochwaser 1900

Opravdu dosti přibližný pohled ze 14.11.2009:

Stadion 2009

Obdobný pohled za normálního stavu vody na pohlednici Libora Kadlece z roku 1899:

Dörfel 1899

Pro orientaci uvádím, že domy uprostřed snímku jsou dnes neexistující domy na Nábřeží Bedřicha Smetany, hned vlevo kostel sv. Maří Magdaleny a Hůrka v pozadí.

Na bývalých podmáčených loukách, po zasypání zbytků ramene řeky, se v těchto místech začal budovat městský stadion. Záměrem bylo vytvořit podmínky pro masové spartakiádní cvičení, ale také pro atletiku a fotbal. Z velké části brigádnicky v akcích „Z” byl vybudován stadion s travnatým fotbalovým hřištěm a škvárovou atletickou dráhou.Fotbalový stadion byl slavnostně otevřen 16. srpna 1959 utkáním krajského přeboru Spartak Tatra Česká Lípa - Slovan Hrádek s výsledkem 5:1. Po otevření v roce 1959 byla první velkou zatěžkávací zkouškou okresní Spartakiáda. A jak se píše v dobových zpravodajích: „Největší pozornosti se však přece jen dostává hromadným vystoupením, která jsou radostnými bilancemi dlouhodobé celookresní činnosti jednot a organizačních schopností okresu. Největšími tělovýchovnými svátky byla spartakiádní vystoupení. Zvláště okresní spartakiáda 1960 na stadióně v České lípě - 14.června - se 4500 cvičenci ze řad odborů základní tělesné výchovy, ze škol, učňovských středisek a za velké podpory odborového hnutí, patřila mezi nejlepší v kraji a zanechala hluboký dojem a trvalé vzpomínky u cvičenců i diváků.” O příštích tělovýchovných svátcích se také psalo: „Mohutnou manifestací krásy, síly a pohybu se stala okresní spartakiáda 1965 v České Lípě - 6.června - na níž se podílely složky ZTV, ale také školy, učňové, cvičenci Svazarmu a kolektiv naší armády. Více než 5200 cvičenců se představilo nadšeným přihlížejícím a korunovalo krásné tělovýchovné slavnosti, jichž se zúčastnily i sporty svými vystoupeními, utkáními a závody mnohem větší měrou než kdykoliv dříve.”

Z druhé strany stadionu, kde se nachází lávka, zde ještě dřevěná v roce 1949:

Ploučnice 1950

A zde důkaz, že bujarost porostů na březích je nebývalá, stav k 30. 3. 2008:

Ploučnice 2008

Dřevěná lávka byla nahrazena v roce 1949 lávkou železnou, vyrobenou v podniku Vagónka Tatra Česká Lípa a osazena jejich pracovníky. Tato první železná lávka sloužila do roku 1985, kdy byla nahrazena novou 12 tunovou a 30 metrů dlouhou lávkou. Tu vyrobila a instalovala brigáda socialistické práce Ing. Veselého z podniku ZRUP Stráž pod Ralskem za použití pěti zapůjčených jeřábů. Poslední rekonstrukce, nebo spíše zcela nová lávka poměrně zajímavého provedení, byla instalována v roce 2008.

Obrácený pohled z lávky s tehdy běžnými racky u Ploučnice v podzimních měsících:

Ploučnice s racky

Stejný záběr dnes již stále bez racků pořízený 7. 11. 2014:

Ploučnice 2014

Mnoho let na Stadionu u Ploučnice působil i poměrně úspěšný atletický oddíl. Později byly v areálu stadionu směrem k městu vybudovány tenisové kurty, ale také hřiště na basketbal či odbíjenou. Mimo hlavního hřiště bylo na stadionu ještě hřiště škvárové. které bylo v letech 1981-2 přebudováno na travnaté. Současně také vzniklo nové škvárové - tréninkové hřiště blíže k řece, ale jen s minimálními možnými rozměry povolenými pravidly pro hru kopanou. Jak už z výčtu sportovišť vyplývá, že nejúspěšnějším sportem zde působícím, byl fotbal, neboli kopaná. Sloučením dvou místních klubů, Spartaku a Lokomotivy do té doby hrajících na společném hřišti u nádraží, vznikl klub nesoucí jméno Spoza, tedy Spojené závody, vystupující pod touto hlavičkou od jara 1960 až do roku 1976. Zahajovací utkání na novém stadionu byla vlastně dvě. To opravdu první se uskutečnilo 16.srpna 1959, kdy zde sehrál svůj mistrovský zápas s Hrádkem nad Nisou místní Spartak, bojující v 1.A třídě, a zvítězil 5:1. Ovšem opravdovým zážitkem bylo slavnostní utkání divizní Lokomotivy s reprezentačním výběrem ČSR. Utkání se sehrálo 29.října a reprezentace zvítězila 7:1. Spojení bylo spíše násilné, proto se na ustavující schůzi 28.12. 1962 opět oddělil klub Lokomotiva, před spojením ten úspěšnější, který později již Vagónku nikdy kvalitou nedohnal a vrátil se na své hřiště k hlavnímu nádraží. V době největší slávy a úspěchů, kdy Vagónka hrála ve II. lize, chodilo zcela běžně na zápasy 2500 diváků. Na pohárové zápasy, kdy na stadion U Ploučnice zavítal některý ze slavnějších ligových týmů, přišlo i 7000 lidí. Nejúspěšnějším se stal ročník 1985/86, kdy mužstvo skončilo v druholigové tabulce na 4. místě. Toto nejslavnější období bylo ukončeno úplatkářskou aférou a tvrdými tresty v roce 1987, včetně přeřazení do nižší soutěže. Společně s Porubou a Ústím n. L. Do II. ligy se sice klub ještě vrátil, stalo se tak ale již za soukromého majitele. I zde vše skončilo finančními těžkostmi, tentokráte zdejšího fotbalového mecenáše.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.