Domů Reálné gymnázium

Ze starých pohlednic

Reálné gymnázium Tisk
Pondělí, 18 Únor 2008 14:37

Budova Státního reálného gymnázia na Josefově náměstí - K.K.Staatsoberrealschule, Josefsplatz.

Budova byla postavena na místě pěti domů, které byly zničeny požárem 9.5.1865. Stavba byla prováděna v letech 1869-1870 novozámeckým stavitelem Josefem Goldbachem. Výuka počala v roce 1871 a prvním ředitelem školy byl MUDr. Cajetan Watzel (*1812 †1885), kdy škola patřila městu. V roce 1885, po smrti ředitele Watzela přešla do rukou státu. Samotná škola jako instituce však vznikla dříve, než získala tuto budovu. A to v roce 1862 a do předání budovy v roce 1871 působila Reálka na různých místech ve městě.

Stejně jak se v průběhu let měnil název náměstíčka, dnes náměstí Osvobození, vzniklým až zmíněným požárem, měnil se i účel stavby reálky. V průběhu let zde působila základní škola do otevření ZDŠ Slovanka v rocce 1971, a do otevření nové budovy gymnázia v roce 1994 na sídlišti Špičák zde bylo gymnázium. Dnes zde sídlí Obchodní akademie.

Budova Reálného gymnázia na pohlednici vydané roku 1907:

Státní reálné gymnasium 1907

Stav budovy na fotografii ze dne 22.4.2007:

Obchodní akademie 2007

Mezizáběr z 26.5.1980 J. Topinky není zcela přesný, proto jej zařazuji takto:

Gymnázium 1980

Z obrázku je patrné, že největší změnou je zjednodušení fasády a zahlazení takřka  všech novogotických ozdobných prvků. Zejména jsou patrné zjednodušené štíty, kde zmizely drobné věžičky a slily se v celistvý tvar. Tyto změny jsou patrny již na fotografiích z období po roce 1928, kdy byla dokončena rekonstrukce, během které byly ony ozdoby vyhlazenya fasáda zjednodušena.

Budova Reálky ve 30. letech minulého století:

Reálka ve 30. letech

Komenského náměstí se základní školou v 60. letech:

Komenského 1962

A záběr z přibližně stejného místa 22.4.2007:

Obchodní akademie 2007

Mapka - toto místo je zde

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.